Den vassaste saxen i lådan – möjligheter och utmaningar med nya genomiska tekniker i växtförädling

Webinar

I Sverige finns spännande forskning och innovation, till exempel i potatisförädling, för konsumentnytta, minskad användning av bekämpningsmedel och annan kemi. Men kommer detta att resultera i kommersiell odling av nya och utvecklade grödor? Vid webbinariet diskuteras möjligheter och utmaningar med nya genomiska tekniker i växtförädling.


Den vassaste saxen i lådan – möjligheter och utmaningar med nya genomiska tekniker i växtförädling Mer information
Mer information

Tack vare CRISPR/Cas9 och andra nya genomiska tekniker har livsvetenskaperna genomgått en revolutionerande utveckling. För forskare har det blivit enklare att förstå hur gener fungerar och vilken roll de spelar i olika processer. Inom det medicinska området bidrar gensaxen till utveckling av nya cancerterapier och studier för att bota ärftliga sjukdomar har påbörjats. Inom växtförädlingsområdet öppnas nya möjligheter att förse grödor med önskvärda egenskaper som tålighet mot torka eller resistens mot olika typer av skadeangrepp och på många håll i världen finns grödor utvecklade med CRISPR/Cas9 i odling. Innebär detta att ett av genteknikens skarpaste verktyg kommer att kunna användas för kommersiella ändamål här i Sverige?

På detta kombinerade rundabordssamtal och webbinarium ges svenska exempel på problemlösningar med hjälp av gensaxen. De Grönas i Finland policy och möjligheterna och utmaningarna med nya genomiska tekniker inom växtförädling presenteras och diskuteras. Varmt välkommen!


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…