Den vassaste saxen i lådan – möjligheter och utmaningar med nya genomiska tekniker i växtförädling

Webinar

I Sverige finns spännande forskning och innovation, till exempel i potatisförädling, för konsumentnytta, minskad användning av bekämpningsmedel och annan kemi. Men kommer detta att resultera i kommersiell odling av nya och utvecklade grödor? Vid webbinariet diskuteras möjligheter och utmaningar med nya genomiska tekniker i växtförädling.


Den vassaste saxen i lådan – möjligheter och utmaningar med nya genomiska tekniker i växtförädling Mer information
Mer information

Tack vare CRISPR/Cas9 och andra nya genomiska tekniker har livsvetenskaperna genomgått en revolutionerande utveckling. För forskare har det blivit enklare att förstå hur gener fungerar och vilken roll de spelar i olika processer. Inom det medicinska området bidrar gensaxen till utveckling av nya cancerterapier och studier för att bota ärftliga sjukdomar har påbörjats. Inom växtförädlingsområdet öppnas nya möjligheter att förse grödor med önskvärda egenskaper som tålighet mot torka eller resistens mot olika typer av skadeangrepp och på många håll i världen finns grödor utvecklade med CRISPR/Cas9 i odling. Innebär detta att ett av genteknikens skarpaste verktyg kommer att kunna användas för kommersiella ändamål här i Sverige?

På detta kombinerade rundabordssamtal och webbinarium ges svenska exempel på problemlösningar med hjälp av gensaxen. De Grönas i Finland policy och möjligheterna och utmaningarna med nya genomiska tekniker inom växtförädling presenteras och diskuteras. Varmt välkommen!


Nya dimensioner i skogarnas kulturarv

24/8: Skogarna har genom årtusenden spelat avgörande roller för människors liv, verkan och framtidstro, i det som är Sverige i. Hittills har i stort sett alla resurser lagts på att identifiera och bevara kulturminnen i skogen. Om det är rätt resursanvändning diskuteras vid detta seminarium.

Nya dimensioner i skogarnas kulturarv

24/8: Skogarna har genom årtusenden spelat avgörande roller för människors liv, verkan…

Från stuprör till hängrännor – framgångsrik dialog inom KSLA

26/9: KSLA:s frågor återfinns i skärningspunkten mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, men också där teori möter praktik. Årets KSLA-dag handlar om helhetsperspektiv och konstruktiv dialog. (För medlemmar i KSLA:s kommittéer, utskott och arbetsgrupper.)

Från stuprör till hängrännor – framgångsrik dialog inom KSLA

26/9: KSLA:s frågor återfinns i skärningspunkten mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, men…

Enaforsholmskursen: Flora, fåglar och fjällvett – vandring i Jämtlandsfjällen

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland i juli, när fjällen blommar som vackrast. Kursen vänder sig till studenter och andra intresserade och ger en bred introduktion till den svenska fjällvärlden.

Enaforsholmskursen: Flora, fåglar och fjällvett – vandring i Jämtlandsfjällen

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland…