Det brinner… Rapport från en hotad by

Boksamtal

Det brinner… Rapport från en hotad by Mer information
Mer information

Naturens krafter har en förmåga att blixtbelysa ömma punkter i vårt moderna samhälle: Ett ihärdigt regnande testar dammar och avrinningssystem, ett ymnigt snöande riktar blicken mot upphandlingssystem för snöröjning – en stor brand vecklar ut en veritabel sprängskiss över samhällets funktioner där inte bara de tekniska systemen och institutionella arrangemangen prövas utan där också de mellanmänskliga relationer som håller ihop vårt samhälle lyfts fram.

Välkomna till boksamtal i biblioteket den 9 december då nationalekonomen och författaren Stefan de Vylder samtalar om sin senaste bok med kulturjournalisten och ledamoten Gunilla Kindstrand.

Stefan de Vylder följer i sin bok Det brinner… Rapport från en hotad by förloppet för branden runt Kårböle sommaren 2018 men placerar också in det i ett historiskt ljus för att söka förklaringar till varför det gick som det gick.

De frågor som aktualiseras skär rakt igenom flera av de ämnen KSLA arbetar med: landsbygdens dynamik och sårbarhet, det moderna skogsbruket och hur mer frekventa och större bränder är en föraning om innebörden i ett förändrat klimat, men framförallt hur frånvaron av samverkan mellan nationella, regionala och lokala aktörer tvingar fram ortens mobilisering för att skydda lokalsamhället.

 


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…