Det brinner… Rapport från en hotad by

Startar
9 december, 2019 18:00
Slutar
9 december, 2019 19:30
Kategori
Arrangör
KSLA
Plats
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon
08-5454 7700
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86

Google kartor

Naturens krafter har en förmåga att blixtbelysa ömma punkter i vårt moderna samhälle: Ett ihärdigt regnande testar dammar och avrinningssystem, ett ymnigt snöande riktar blicken mot upphandlingssystem för snöröjning – en stor brand vecklar ut en veritabel sprängskiss över samhällets funktioner där inte bara de tekniska systemen och institutionella arrangemangen prövas utan där också de mellanmänskliga relationer som håller ihop vårt samhälle lyfts fram.

Välkomna till boksamtal i biblioteket den 9 december då nationalekonomen och författaren Stefan de Vylder samtalar om sin senaste bok med kulturjournalisten och ledamoten Gunilla Kindstrand.

Stefan de Vylder följer i sin bok Det brinner… Rapport från en hotad by förloppet för branden runt Kårböle sommaren 2018 men placerar också in det i ett historiskt ljus för att söka förklaringar till varför det gick som det gick.

De frågor som aktualiseras skär rakt igenom flera av de ämnen KSLA arbetar med: landsbygdens dynamik och sårbarhet, det moderna skogsbruket och hur mer frekventa och större bränder är en föraning om innebörden i ett förändrat klimat, men framförallt hur frånvaron av samverkan mellan nationella, regionala och lokala aktörer tvingar fram ortens mobilisering för att skydda lokalsamhället.

 

iCal Import + Google Calendar