Det brinner… Rapport från en hotad by

Boksamtal

Det brinner… Rapport från en hotad by Mer information
Mer information

Naturens krafter har en förmåga att blixtbelysa ömma punkter i vårt moderna samhälle: Ett ihärdigt regnande testar dammar och avrinningssystem, ett ymnigt snöande riktar blicken mot upphandlingssystem för snöröjning – en stor brand vecklar ut en veritabel sprängskiss över samhällets funktioner där inte bara de tekniska systemen och institutionella arrangemangen prövas utan där också de mellanmänskliga relationer som håller ihop vårt samhälle lyfts fram.

Välkomna till boksamtal i biblioteket den 9 december då nationalekonomen och författaren Stefan de Vylder samtalar om sin senaste bok med kulturjournalisten och ledamoten Gunilla Kindstrand.

Stefan de Vylder följer i sin bok Det brinner… Rapport från en hotad by förloppet för branden runt Kårböle sommaren 2018 men placerar också in det i ett historiskt ljus för att söka förklaringar till varför det gick som det gick.

De frågor som aktualiseras skär rakt igenom flera av de ämnen KSLA arbetar med: landsbygdens dynamik och sårbarhet, det moderna skogsbruket och hur mer frekventa och större bränder är en föraning om innebörden i ett förändrat klimat, men framförallt hur frånvaron av samverkan mellan nationella, regionala och lokala aktörer tvingar fram ortens mobilisering för att skydda lokalsamhället.

 


Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i arbetet mot den ökande antimikrobiella resistensen?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in discussions on current issues from different parts of the world. Welcome to the KSLA!

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to…