Det brinner… Rapport från en hotad by

Boksamtal

Det brinner… Rapport från en hotad by Mer information
Mer information

Naturens krafter har en förmåga att blixtbelysa ömma punkter i vårt moderna samhälle: Ett ihärdigt regnande testar dammar och avrinningssystem, ett ymnigt snöande riktar blicken mot upphandlingssystem för snöröjning – en stor brand vecklar ut en veritabel sprängskiss över samhällets funktioner där inte bara de tekniska systemen och institutionella arrangemangen prövas utan där också de mellanmänskliga relationer som håller ihop vårt samhälle lyfts fram.

Välkomna till boksamtal i biblioteket den 9 december då nationalekonomen och författaren Stefan de Vylder samtalar om sin senaste bok med kulturjournalisten och ledamoten Gunilla Kindstrand.

Stefan de Vylder följer i sin bok Det brinner… Rapport från en hotad by förloppet för branden runt Kårböle sommaren 2018 men placerar också in det i ett historiskt ljus för att söka förklaringar till varför det gick som det gick.

De frågor som aktualiseras skär rakt igenom flera av de ämnen KSLA arbetar med: landsbygdens dynamik och sårbarhet, det moderna skogsbruket och hur mer frekventa och större bränder är en föraning om innebörden i ett förändrat klimat, men framförallt hur frånvaron av samverkan mellan nationella, regionala och lokala aktörer tvingar fram ortens mobilisering för att skydda lokalsamhället.

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…