Kunskapsnav för ökad konkurrenskraft inom jordbruket

Seminarium

Effektivisering av kunskapssystem är en viktig del i processen för att nå livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion. SLU har fått i uppdrag av Jordbruksverket att i en förstudie undersöka förutsättningarna för ett inrättande av ett kunskapsnav inom företagsledning, entreprenörskap och innovation.


Kunskapsnav för ökad konkurrenskraft inom jordbruket Mer information
Mer information

Bakgrunden till uppdraget är att Jordbruksverket ser över sin verksamhet gällande kompetensutveckling för ökad konkurrenskraft i företagen. I nästa period i Landsbygdsprogrammet är tanken att myndigheten kommer att arbeta med mer förutsättningsskapande insatser på nationell nivå. Det kan exempelvis ske genom att finansiera och utforma kunskapsnav för att utveckla kunskapssystemet. Viktiga ämnesområden för ökad konkurrenskraft inom jordbruket är företagsledning, entreprenörskap och innovation.

Inom ramen för förstudien ska SLU ta fram ett konkret förslag på hur ett kunskapsnav inom företagsledning, entreprenörskap och innovation kan etableras och arbeta, speciellt med tanke på hur kunskapsutbytet mellan forskning och praktik kan stärkas.

Förstudien genomförs i dialog med många intressenter. En central del av processen handlar om att förankra arbetet och fånga upp synpunkter och reflektioner från intressenter inom såväl näringsliv som akademi och offentlig sektor.

Projektgruppen presenterar resultatet av studien och bjuder in till dialog vid detta seminarium som arrangeras av KSLA:s Kommitté för kompetensförsörjning. Välkommen!


Läs mer om arbetet i rapporten som arbetsgruppen lämnade till Jordbruksverket 15 november 2021


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…