En antibiotikabehandling står aldrig ensam

Seminarium

God djurhälsa och välfärd är omistliga fundament i den svenska djurhållningen. En låg och kontrollerad läkemedelsanvändning är en del av bilden, men inte den enda. Syftet med seminariet är att inspireras av olika aktörers perspektiv på vikten av tillgängliga data som framgångsfaktor för god djurvälfärd och minskad antibiotikaresistensutveckling.


En antibiotikabehandling står aldrig ensam Mer information
Mer information

Djurhälsodata har utgjort grunden för en unik övervakning av sjukdomsläge och djurvälfärd i Sverige. Detta gäller framför allt mjölkproduktion, men potential finns för fler djurslag då systemet omfattar alla livsmedelsproducerande djur samt även häst. Forskning, avelsvärdering, rådgivning och utveckling av djurhållande företag, samt veterinärers och yrkesmässiga djurhållares egenkontroll, har också haft ovärderlig nytta av dessa data. Det system för insamling av djurhälsodata som funnits sedan 1982 avskaffades under 2023. Nu finns enbart registreringar av behandlingar med antibiotika kvar. Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har dock nyligen remitterat promemorian En utvidgad insamling och utlämning av djursjukdata, där remissvaren ska vara inskickade senast den 26 april 2024.

Under seminariet kommer vi få en bakgrund samt lyssna på olika aktörers behov samt förhållande till djursjukdata. Inte minst kommer vi också inspireras kring potentialen som djurhälsodata har för konkurrenskraft på såväl gård som nationell nivå!

Seminariet börjar med lunch (för föranmälda) kl 11.30 och avslutas med kaffe ca 15.

Seminariet arrangeras av Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel, ett samarbete mellan Axfoundation och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Plattformen kraftsamlar en bredd av aktörer över sektorsgränser för att tillsammans öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…