En levande historia – Julita gård. Människor och landskap under tusen år

Boksamtal

En levande historia – Julita gård. Människor och landskap under tusen år Mer information
Mer information

Julita gårds historia sträcker sig över mer än tusen år. Från forntiden, över vikingatidens storgård, medeltidens cistercienskloster, den äldre vasatidens kungsgård, 1600-talets järnbruk, 1700- och 1800-talets högadliga herrgård och storgods, 1900-talets rationaliseringar och Stiftelsen Nordiska museets publika verksamhet fram till vår tid.

Förutsättningarna för att levandegöra en gårds historia kan nog inte vara mycket bättre än på Julita. Genom att vara ett lantbruksmuseum utgör gården, byggnaderna, landskapet och växterna i sig en historia och en unik möjlighet till att få inblick i vad som hänt. Och genom den nyligen utkomna boken, Julita gård. Människor och landskap under tusen år, av redaktörerna Ulrich Lange och Göran Ulväng tillsammans med 16 författare, finns gårdens och lantbrukets förändring liksom dess roll och plats i ett historiskt sammanhang nu beskriven och rikt illustrerad.

Måndagen den 18 november samtalar Ulrich Lange och Else-Marie Strese, naturvetarintendent för Julita 1990–2018 och författare till ett av bokens kapitel, om lantbruksmuseet, människorna, landskapet, växter, byggnader och redskap.

Anmälan senast 17 november.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…