En levande historia – Julita gård. Människor och landskap under tusen år

Boksamtal

En levande historia – Julita gård. Människor och landskap under tusen år Mer information
Mer information

Julita gårds historia sträcker sig över mer än tusen år. Från forntiden, över vikingatidens storgård, medeltidens cistercienskloster, den äldre vasatidens kungsgård, 1600-talets järnbruk, 1700- och 1800-talets högadliga herrgård och storgods, 1900-talets rationaliseringar och Stiftelsen Nordiska museets publika verksamhet fram till vår tid.

Förutsättningarna för att levandegöra en gårds historia kan nog inte vara mycket bättre än på Julita. Genom att vara ett lantbruksmuseum utgör gården, byggnaderna, landskapet och växterna i sig en historia och en unik möjlighet till att få inblick i vad som hänt. Och genom den nyligen utkomna boken, Julita gård. Människor och landskap under tusen år, av redaktörerna Ulrich Lange och Göran Ulväng tillsammans med 16 författare, finns gårdens och lantbrukets förändring liksom dess roll och plats i ett historiskt sammanhang nu beskriven och rikt illustrerad.

Måndagen den 18 november samtalar Ulrich Lange och Else-Marie Strese, naturvetarintendent för Julita 1990–2018 och författare till ett av bokens kapitel, om lantbruksmuseet, människorna, landskapet, växter, byggnader och redskap.

Anmälan senast 17 november.


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…