En levande historia – Julita gård. Människor och landskap under tusen år

Startar
18 november, 2019 18:00
Slutar
18 november, 2019 19:30
Kategori
Arrangör
KSLA
Plats
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon
08-5454 7700
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86

Google kartor

Julita gårds historia sträcker sig över mer än tusen år. Från forntiden, över vikingatidens storgård, medeltidens cistercienskloster, den äldre vasatidens kungsgård, 1600-talets järnbruk, 1700- och 1800-talets högadliga herrgård och storgods, 1900-talets rationaliseringar och Stiftelsen Nordiska museets publika verksamhet fram till vår tid.

Förutsättningarna för att levandegöra en gårds historia kan nog inte vara mycket bättre än på Julita. Genom att vara ett lantbruksmuseum utgör gården, byggnaderna, landskapet och växterna i sig en historia och en unik möjlighet till att få inblick i vad som hänt. Och genom den nyligen utkomna boken, Julita gård. Människor och landskap under tusen år, av redaktörerna Ulrich Lange och Göran Ulväng tillsammans med 16 författare, finns gårdens och lantbrukets förändring liksom dess roll och plats i ett historiskt sammanhang nu beskriven och rikt illustrerad.

Måndagen den 18 november samtalar Ulrich Lange och Else-Marie Strese, naturvetarintendent för Julita 1990–2018 och författare till ett av bokens kapitel, om lantbruksmuseet, människorna, landskapet, växter, byggnader och redskap.

Anmälan senast 17 november.

iCal Import + Google Calendar