En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

Akademisammankomst

Vid Jordbruksavdelningens sammankomst belyser vi frågan kring möjligheterna för svensk växtnäringsförsörjning i ett brett perspektiv. Behöver Sverige formulera en växtnäringsstrategi som en del av en uppdaterad Livsmedelsstrategi för ökad produktion och försörjningsförmåga?


Rysslands pågående krig mot Ukraina, EU:s energikris och klimatomställningen aktualiserar den svenska livsmedelskedjans växtnäringsförsörjning. Handelsrestriktioner gentemot Ryssland, som är en av världens ledande exportörer av handelsgödsel och naturgas, medför kraftigt stigande priser på europeisk växtnäring inför kommande växtodlingssäsong.

Samtidigt med det akuta skeendet har det sedan några år påbörjats en förflyttning av handelsgödseltillverkning med fossilfria metoder. Sverige är i nuläget ett av fåtal länder i Europa som saknar tillverkning av handelsgödsel, men nu aktualiseras frågan genom tillgång på växtnäringskällor till både fosfor och kalium samt fossilfri energi för tillverkning av kvävegödsel.

Vilka möjligheter och utmaningar ställs vi inför på både kort och lång sikt avseende växtnäringsförsörjning? Vilka är lösningarna? Kan man förena en hållbar klimatomställning av svenskt lantbruk med ökad försörjningsförmåga? Vilka är aktörerna och lösningarna? Räcker Sveriges elenergi för tillverkning av kvävegödsel? Vilken roll spelar den organiska växtnäringen på kort och lång sikt samt kan mer göras för att öka effektivitet och tillgången?

Sammankomsten inleds med kaffe kl 15 och en kort formell del för akademiens ledamöter kl 15.30. Mötet hålls i Plenisalen och kommer som vanligt att kunna följas digitalt. (Länken mejlas ut dagen före mötet.)

Välkommen!


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…