Framtida CAP och Sveriges strategiska plan för jordbruket

Webinar

Jordbrukspolitiken och framtida CAP har stor betydelse för om Sverige ska kunna nå de nationella miljömålen.


Framtida CAP och Sveriges strategiska plan för jordbruket Mer information
Mer information

Just nu pågår ett intensivt arbete för att utforma den nationella strategiska planen för genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, i Sverige. Miljö- och klimatambitionerna ska höjas och politiken ska ha större fokus på att ersättningarna gör nytta, än på att detaljerade regler följs. Politiken ska förenklas och moderniseras och direktstöden ska fördelas mer rättvist.

EU:s ministerråd och Europaparlamentet sätter ramarna för reformen. Av stor betydelse är beslutet att mellan 20 och 30 procent av direktstöden i pelare 1 ska användas till nya ettåriga ersättningar för miljö-, klimat- och djurvälfärdsåtgärder, så kallade eco-schemes.

Politikerna står inför stora utmaningar. Vi behöver hantera minskande biologisk mångfald, klimatkris och övergödda hav, samtidigt som vi ökar den svenska livsmedelsproduktionen. Det är bakgrunden till att KSLA i samverkan med Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Miljö & klimat arrangerar detta webbinarium. Syftet är att ge kunskap och insikter om hur genomförandet av CAP i Sverige kan möjliggöra att vi når såväl hållbarhets- och miljömål som livsmedelsstrategins mål om ökad produktion.

Riksdagspolitiker från alla politiska partier och som ingår i Miljö- och jordbruksutskottets CAP-grupp är inbjudna för att berätta vilka prioriteringar de vill göra för att nå dessa mål.

Välkommen med din anmälan!