Framtida CAP och Sveriges strategiska plan för jordbruket

Webinar

Jordbrukspolitiken och framtida CAP har stor betydelse för om Sverige ska kunna nå de nationella miljömålen.


Framtida CAP och Sveriges strategiska plan för jordbruket Mer information
Mer information

Just nu pågår ett intensivt arbete för att utforma den nationella strategiska planen för genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, i Sverige. Miljö- och klimatambitionerna ska höjas och politiken ska ha större fokus på att ersättningarna gör nytta, än på att detaljerade regler följs. Politiken ska förenklas och moderniseras och direktstöden ska fördelas mer rättvist.

EU:s ministerråd och Europaparlamentet sätter ramarna för reformen. Av stor betydelse är beslutet att mellan 20 och 30 procent av direktstöden i pelare 1 ska användas till nya ettåriga ersättningar för miljö-, klimat- och djurvälfärdsåtgärder, så kallade eco-schemes.

Politikerna står inför stora utmaningar. Vi behöver hantera minskande biologisk mångfald, klimatkris och övergödda hav, samtidigt som vi ökar den svenska livsmedelsproduktionen. Det är bakgrunden till att KSLA i samverkan med Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Miljö & klimat arrangerar detta webbinarium. Syftet är att ge kunskap och insikter om hur genomförandet av CAP i Sverige kan möjliggöra att vi når såväl hållbarhets- och miljömål som livsmedelsstrategins mål om ökad produktion.

Riksdagspolitiker från alla politiska partier och som ingår i Miljö- och jordbruksutskottets CAP-grupp är inbjudna för att berätta vilka prioriteringar de vill göra för att nå dessa mål.

Välkommen med din anmälan!


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…