Framtida CAP och Sveriges strategiska plan för jordbruket

Webinar

Jordbrukspolitiken och framtida CAP har stor betydelse för om Sverige ska kunna nå de nationella miljömålen.


Framtida CAP och Sveriges strategiska plan för jordbruket Mer information
Mer information

Just nu pågår ett intensivt arbete för att utforma den nationella strategiska planen för genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, i Sverige. Miljö- och klimatambitionerna ska höjas och politiken ska ha större fokus på att ersättningarna gör nytta, än på att detaljerade regler följs. Politiken ska förenklas och moderniseras och direktstöden ska fördelas mer rättvist.

EU:s ministerråd och Europaparlamentet sätter ramarna för reformen. Av stor betydelse är beslutet att mellan 20 och 30 procent av direktstöden i pelare 1 ska användas till nya ettåriga ersättningar för miljö-, klimat- och djurvälfärdsåtgärder, så kallade eco-schemes.

Politikerna står inför stora utmaningar. Vi behöver hantera minskande biologisk mångfald, klimatkris och övergödda hav, samtidigt som vi ökar den svenska livsmedelsproduktionen. Det är bakgrunden till att KSLA i samverkan med Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Miljö & klimat arrangerar detta webbinarium. Syftet är att ge kunskap och insikter om hur genomförandet av CAP i Sverige kan möjliggöra att vi når såväl hållbarhets- och miljömål som livsmedelsstrategins mål om ökad produktion.

Riksdagspolitiker från alla politiska partier och som ingår i Miljö- och jordbruksutskottets CAP-grupp är inbjudna för att berätta vilka prioriteringar de vill göra för att nå dessa mål.

Välkommen med din anmälan!


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…