Framtidens jordbrukspolitik – hur ska CAP från 2028 utformas?

Hybridseminarium

På vilket sätt behöver CAP förändras för att kunna öka den svenska konkurrenskraften? Hur kan CAP medverka till att förbättra lönsamheten? Hur långt bör CAP:s ansvar sträcka sig? Behövs ett skyddsnät utöver CAP?


Framtidens jordbrukspolitik – hur ska CAP från 2028 utformas? Mer information
Mer information

KSLA:s arbetsgrupp CAP 2028 arrangerar det här hybridseminariet i syfte att få fram vilka utmaningar, behov och möjligheter inom CAP som finns och som behövs för svensk livsmedelsproduktion i ett konkurrensutsatt, komplext system. En viktig del är att få med hela produktionskedjan, produktion och livsmedelsindustri.

Seminariet vänder sig till beslutsfattare och sakkunniga på departement, myndigheter, organisationer, verksamhetsutövare och andra intressenter med koppling till näringen. Det är en del av aktiviteterna under Sveriges ordförandeskap i EU. Välkommen!


En global räddningsplan för biologisk mångfald

4/4: Torbjörn Ebenhard, en av EU:s förhandlare vid COP 15-mötet i Kanada, berättar om resultatet av förhandlingarna och arbetet framåt i KSLA:s nästa digitala lunchföredrag.

En global räddningsplan för biologisk mångfald

4/4: Torbjörn Ebenhard, en av EU:s förhandlare vid COP 15-mötet i Kanada,…

År 2033 – är skogsnäringen lösningen eller problemet?

20/4: Temat för seminariet är hållbarhet genom samarbete. Teknikens möjligheter och hur vi anpassar skogsnäringen till nya förutsättningar kommer att diskuteras.

År 2033 – är skogsnäringen lösningen eller problemet?

20/4: Temat för seminariet är hållbarhet genom samarbete. Teknikens möjligheter och hur…

Geopolitics and Energy – Opportunities and challenges for the green industries

25/4: In order to understand the world of today, it is important to have a geopolitical perspective. Welcome to a seminar on contemporary global politics!

Geopolitics and Energy – Opportunities and challenges for the green industries

25/4: In order to understand the world of today, it is important…

Mätning av skogens biologiska mångfald – varför, hur och vad händer?

19/4: Biologisk mångfald är grundläggande för upprätthållande av ekosystemtjänster och en förutsättning för vår välfärd. KSLA arrangerar därför ett hybridseminarium för att bidra till ökad kunskap inom området.

Mätning av skogens biologiska mångfald – varför, hur och vad händer?

19/4: Biologisk mångfald är grundläggande för upprätthållande av ekosystemtjänster och en förutsättning…