Framtidens jordbrukspolitik – hur ska CAP från 2028 utformas?

Hybridseminarium

På vilket sätt behöver CAP förändras för att kunna öka den svenska konkurrenskraften? Hur kan CAP medverka till att förbättra lönsamheten? Hur långt bör CAP:s ansvar sträcka sig? Behövs ett skyddsnät utöver CAP?


Framtidens jordbrukspolitik – hur ska CAP från 2028 utformas? Mer information

KSLA:s arbetsgrupp CAP 2028 arrangerar det här hybridseminariet i syfte att få fram vilka utmaningar, behov och möjligheter inom CAP som finns och som behövs för svensk livsmedelsproduktion i ett konkurrensutsatt, komplext system. En viktig del är att få med hela produktionskedjan, produktion och livsmedelsindustri.

Seminariet vänder sig till beslutsfattare och sakkunniga på departement, myndigheter, organisationer, verksamhetsutövare och andra intressenter med koppling till näringen. Det är en del av aktiviteterna under Sveriges ordförandeskap i EU. Välkommen!


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…