Fytoremediering – växternas möjlighet att lösa viktiga miljöproblem

Webinar

Fytoremediering är ett samlingsnamn för växters möjlighet att sanera förorenad mark, vatten och luft. Växterna tar upp, för bort och bryter ned föroreningar så att spridningen till omgivande vatten och ekosystem minskar.

 


Fytoremediering – växternas möjlighet att lösa viktiga miljöproblem Mer information
Mer information

Det har förekommit väsentlig forskning och praktiska tillämpningar inom detta område i Sverige och utomlands under ett par decennier. Resultatet av denna forskning kommer att diskuteras vid det här webbinariet.

Efter en bred introduktion till området följer ett tiotal presentationer av forskare och företag om projekt inom området som antingen är avslutade, pågår eller planeras. Webbinariet är huvudsakligen på svenska men den senare timmen är på engelska. Där beskrivs vad som händer på området inom EU. Välkommen till en spännande eftermiddag!

 

 


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…