Fytoremediering – växternas möjlighet att lösa viktiga miljöproblem

Webinar

Fytoremediering är ett samlingsnamn för växters möjlighet att sanera förorenad mark, vatten och luft. Växterna tar upp, för bort och bryter ned föroreningar så att spridningen till omgivande vatten och ekosystem minskar.

 


Fytoremediering – växternas möjlighet att lösa viktiga miljöproblem Mer information
Mer information

Det har förekommit väsentlig forskning och praktiska tillämpningar inom detta område i Sverige och utomlands under ett par decennier. Resultatet av denna forskning kommer att diskuteras vid det här webbinariet.

Efter en bred introduktion till området följer ett tiotal presentationer av forskare och företag om projekt inom området som antingen är avslutade, pågår eller planeras. Webbinariet är huvudsakligen på svenska men den senare timmen är på engelska. Där beskrivs vad som händer på området inom EU. Välkommen till en spännande eftermiddag!

 

 


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…