Fytoremediering – växternas möjlighet att lösa viktiga miljöproblem

Webinar

Fytoremediering är ett samlingsnamn för växters möjlighet att sanera förorenad mark, vatten och luft. Växterna tar upp, för bort och bryter ned föroreningar så att spridningen till omgivande vatten och ekosystem minskar.

 


Fytoremediering – växternas möjlighet att lösa viktiga miljöproblem Mer information
Mer information

Det har förekommit väsentlig forskning och praktiska tillämpningar inom detta område i Sverige och utomlands under ett par decennier. Resultatet av denna forskning kommer att diskuteras vid det här webbinariet.

Efter en bred introduktion till området följer ett tiotal presentationer av forskare och företag om projekt inom området som antingen är avslutade, pågår eller planeras. Webbinariet är huvudsakligen på svenska men den senare timmen är på engelska. Där beskrivs vad som händer på området inom EU. Välkommen till en spännande eftermiddag!

 

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…