Går det att mäta kolinlagring i åkermarken?

Seminarium/webbinarium

Inbjudan till hybridmöte om utvecklingen kring satellitmätning av kol i mark, ekonomiska incitament och styrmedel samt erfarenheter av försök och praktik. Flera olika initiativ pågår, och EU kommer som en del av nya CAP ålägga medlemsländerna att ta fram metoder för just detta. För att ge en bild av var teknikutvecklingen och utvecklingen av nya modeller och styrsystem bjuder KSLA och kommittén för markkol och klimatnytta tillsammans med Greppa Näringen och Jordbruksverket in till seminariet ”Går det att mäta kolinlagring i mark?”.


Går det att mäta kolinlagring i åkermarken? Mer information
Mer information

Åkermarken lyfts i arbetet med att motverka klimatförändringar fram som en viktig möjlig kolsänka. Markens kolförråd är dubbelt så stort som den mängd kol som finns i atmosfären form av olika kolföreningar, främst koldioxid och metan. En liten ökning av markkolet kan därmed bli ett väsentligt bidrag till att nå netto noll 2045. Men det förutsätter att vi får bättre koll på kolet.

Som ett led diskuteras olika styrsystem och affärsmodeller för att ersätta lantbrukare som vidtar olika åtgärder som ökar halten kol i åkermarken. Men för att kunna fastställa att en ökad inlagring av kol verkligen ägt rum och att det finns en grund för ersättning baserad på klimatnytta krävs kvalitetssäkrade mätmetoder och övervakningssystem.

För att ge en bild av var teknikutvecklingen och utvecklingen av nya modeller och styrsystem bjuder KSLA och kommittén för markkol och klimatnytta in till seminariet ”Går det att mäta kolinlagring i mark?”. I programmet belyser vi utvecklingen kring satellitmätning av kol i mark, möjlighet att räkna på landskapsnivå, Jordbruksverkets utveckling av areal- och grödövervakning, ekonomiska incitament och styrmedel samt erfarenheter från försök och praktik. Seminariet ordnas som ett hybridmöte med möjlighet för cirka 40 deltagare på plats på Hotell Högland i Nässjö och att följa via webben.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…