Går det att mäta kolinlagring i åkermarken?

Seminarium/webbinarium

Inbjudan till hybridmöte om utvecklingen kring satellitmätning av kol i mark, ekonomiska incitament och styrmedel samt erfarenheter av försök och praktik. Flera olika initiativ pågår, och EU kommer som en del av nya CAP ålägga medlemsländerna att ta fram metoder för just detta. För att ge en bild av var teknikutvecklingen och utvecklingen av nya modeller och styrsystem bjuder KSLA och kommittén för markkol och klimatnytta tillsammans med Greppa Näringen och Jordbruksverket in till seminariet ”Går det att mäta kolinlagring i mark?”.


Går det att mäta kolinlagring i åkermarken? Mer information
Mer information

Åkermarken lyfts i arbetet med att motverka klimatförändringar fram som en viktig möjlig kolsänka. Markens kolförråd är dubbelt så stort som den mängd kol som finns i atmosfären form av olika kolföreningar, främst koldioxid och metan. En liten ökning av markkolet kan därmed bli ett väsentligt bidrag till att nå netto noll 2045. Men det förutsätter att vi får bättre koll på kolet.

Som ett led diskuteras olika styrsystem och affärsmodeller för att ersätta lantbrukare som vidtar olika åtgärder som ökar halten kol i åkermarken. Men för att kunna fastställa att en ökad inlagring av kol verkligen ägt rum och att det finns en grund för ersättning baserad på klimatnytta krävs kvalitetssäkrade mätmetoder och övervakningssystem.

För att ge en bild av var teknikutvecklingen och utvecklingen av nya modeller och styrsystem bjuder KSLA och kommittén för markkol och klimatnytta in till seminariet ”Går det att mäta kolinlagring i mark?”. I programmet belyser vi utvecklingen kring satellitmätning av kol i mark, möjlighet att räkna på landskapsnivå, Jordbruksverkets utveckling av areal- och grödövervakning, ekonomiska incitament och styrmedel samt erfarenheter från försök och praktik. Seminariet ordnas som ett hybridmöte med möjlighet för cirka 40 deltagare på plats på Hotell Högland i Nässjö och att följa via webben.


EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer behövs av jordbrukspolitiken och budgetprocess? Vilka är vinsterna för Sverige? Dessa frågor diskuteras vid webbinariet.

EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer…

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva måltidsdestinationer i hela Sverige.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet…

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika exempel på samarbeten och arbetssätt som lyfter frågan om vatten och vattenhushållning från fältet och stadsplanen till en landskapsnivå.

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur…

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i…