Hållbara nygamla grödor

Seminarium

Lantbruksgrödor som Dala vårvete, Emmervete och Rättviks gråärt har på senare år fått alltmer utrymme i kök, på restauranger och även åkrarna lite varstans. De stortrivs i EKO-odling, har låga krav på jord och näring, och klarar ofta den alltmer vanliga extremtorkan bättre än moderna grödor. Välkommen till föreläsning med Tobias Nilsson, Norrtälje Naturcentrum, om betydelsen av landskapets dynamik samt det gröna kulturarvets rikedom och dess förmåga att knyta människor samman.


Hållbara nygamla grödor Mer information
Mer information

Vårt klimat förändras och vi drabbas allt oftare av extrema väder. Samtidigt förlorar vi biologisk mångfald i en rasande fart. Vad ska vi odla på åkrar och i trädgårdar? Kan det gröna kulturarvet hjälpa oss att vända den dystra utvecklingen? Kanske! Lantbruksgrödor som Dala vårvete, Emmervete och Rättviks gråärt har på senare år fått alltmer utrymme i kök, på restauranger och även åkrarna lite varstans. De klarar extremväder bra och betingar dessutom mervärden i smak, näringstäthet och kulturhistoria, något som konsumenter visar sig villiga att betala för.

Även privatodlare kan dra nytta av de här grödorna, ärtor, bönor med flera som vi kan så i våra trädgårdar. Tobias Nilsson arbetar med utveckling av naturvårdsprojekt och har ägnat de senaste åren åt att skapa möjligheter att stimulera till ett aktivt åkerbruk med hjälp av dessa grödors mervärden. På Färsna gård norr om Norrtälje har Tobias förökat ett exklusivt urval av grödor och utvecklat metoder för mycket småskalig hantering med hjälp av äldre redskap och maskiner. I och med projektet Roslagskorn kommer frömaterialen nu odlare till del.
Tobias kommer till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien fredag 3 februari 2023. Han är beteendevetare och arbetar till vardags på Norrtälje Naturcentrum. Övrig tid ägnas delvis åt ett lantbruk av miniatyrformat samt den nationella föreningen Allkorn, där han är ordförande.

—————————————————————————————————

Arrangör: Kulturväxtgruppen, Stockholms läns hembygdsförbund, i samarbete med KSLA.

Pris: 120 kr för medlemmar i hembygdsförening, 150 kr för övriga. Betalas kontant på plats eller med Swish. (Ange på anmälan vilken hembygdsförening du tillhör.)

Varmt välkommen!

Kulturväxtgruppen inom Stockholms Läns Hembygdsförbund arbetar för att sprida kunskap och inspiration kring odling och växter till länets hembygdsföreningar.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…