Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

Akademisammankomst

Högtidssammankomsten hölls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus.

The Commemorative Meeting was held on 28 January, 2023, in Stockholm City Hall.


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 211:e högtidssammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster. Tema: ”500 år av liv”. Högtidstalare var professor Birgitta Svensson.

The 211th Commemorative Meeting of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry for Academy Fellows and especially invited guests. The theme: ”500 years of life”. Keynote speaker was professor Birgitta Svensson.

————————————————————————————

Bilder

 

Länk till bilderna som togs på gästerna vid fotoväggen i entrén. Dessa foton beställs direkt av fotografen, Ísak Guðnason. Pris: digitala kopior utan kostnad, papperskopior beroende på storlek och papperskvalitet.

————————————————————————————

Klicka på bilderna nedan för att se dem i större format. Bilderna är beskurna. Kontakta akademien@ksla.se för att få hela bilden eller mer högupplösta bilder. Bilderna är fria att använda i redaktionella syften, ange Foto: Erik Cronberg, ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

De som vet att de blivit fotograferade (exkl entréfotona) kan också höra av sig om bilderna – förhoppningsvis kan vi hitta er bland alla de ungefär 560 gästerna. Fler bilder kommer.

————————————————————————————

Link to the photos taken of the guests at the photo wall in the entrance. These photos are ordered directly from the photographer, Ísak Guðnason. Price: digital copies free of charge, paper copies depending on size and paper quality.

Click on the images below to view them in a larger format. The images are cropped. Contact akademien@ksla.se to get the full image or more high-resolution images. The images are free to use for editorial purposes, state Photo: Erik Cronberg, ©The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry.

Those who know they have been photographed (excl the entrance photos) can also get in touch about the photos – hopefully we can find you among all the approximately 560 guests. More images will come.


 

 


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…