Hur ska viltet förvaltas?

Seminarium/webbinarium

Utmaningar för framtidens viltförvaltning är temat för Viltförvaltningskommitténs seminarium. Utmaningarna kommer att belysas och lösningarna för framtidens viltförvaltning kommer att diskuteras.


Hur ska viltet förvaltas? Mer information
Mer information

Det sägs att vi aldrig haft så talrika populationer av klövvilt, gäss och andra betande fåglar, men även stora rovdjur. Givetvis är det för många glädjande att arter som tidigare har varit sällsynta ökar i antal, men när populationerna blir nog stora kan de också skapa problem och hamna i konflikt med skogs-, jordbruk och rennäring.  En stor utmaning är därför att kunna styra eller begränsa populationsutvecklingen, för att bättre hantera olika målkonflikter.

KSLA:s Viltförvaltningskommitté har under tre års tid – tillsammans med en rad berörda aktörer – identifierat viltförvaltningens utmaningar, men även diskuterat vad som behöver förändras för att vi ska kunna styra effektivare. Under seminariet presenterar vi resultaten och diskuterar lösningar tillsammans med politiker, myndigheter och intresseorganisationer. Välkommen!


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…