Hur ska viltet förvaltas?

Seminarium/webbinarium

Utmaningar för framtidens viltförvaltning är temat för Viltförvaltningskommitténs seminarium. Utmaningarna kommer att belysas och lösningarna för framtidens viltförvaltning kommer att diskuteras.


Hur ska viltet förvaltas? Mer information
Mer information

Det sägs att vi aldrig haft så talrika populationer av klövvilt, gäss och andra betande fåglar, men även stora rovdjur. Givetvis är det för många glädjande att arter som tidigare har varit sällsynta ökar i antal, men när populationerna blir nog stora kan de också skapa problem och hamna i konflikt med skogs-, jordbruk och rennäring.  En stor utmaning är därför att kunna styra eller begränsa populationsutvecklingen, för att bättre hantera olika målkonflikter.

KSLA:s Viltförvaltningskommitté har under tre års tid – tillsammans med en rad berörda aktörer – identifierat viltförvaltningens utmaningar, men även diskuterat vad som behöver förändras för att vi ska kunna styra effektivare. Under seminariet presenterar vi resultaten och diskuterar lösningar tillsammans med politiker, myndigheter och intresseorganisationer. Välkommen!


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…