Livsmedelskedjan – 2020-talets nya tillväxtmotor i svensk ekonomi

Webinar

Intresset för växtbaserat har ökat starkt bland konsumenter under senare år. Det antas finnas en stor potential för en ökad svensk hållbar livsmedelsproduktion på detta område.


Livsmedelskedjan – 2020-talets nya tillväxtmotor i svensk ekonomi Mer information
Mer information

KSLA:s Kommitté för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion bjuder in till ett seminarium om möjligheterna och förutsättningarna för tillväxt i livsmedelskedjan med särskilt fokus på möjligheten i en ökad produktion av växtbaserat protein.

Hela livsmedelskedjan sysselsätter idag över 300 000 personer i 23 olika branscher runt om i Sverige. Näringen är en kärnsektor i svensk ekonomi och har potential att vara den innovativa tillväxtmotor under 2020-talet som visar vägen mot hållbar tillväxt. Men för att lyckas behöver vi utveckla moderna innovationssystem som bidrar till utveckling av nya värdekedjor. I detta seminarium har vi fokus på växtbaserade proteiner.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…