Livsmedelskedjan – 2020-talets nya tillväxtmotor i svensk ekonomi

Webinar

Intresset för växtbaserat har ökat starkt bland konsumenter under senare år. Det antas finnas en stor potential för en ökad svensk hållbar livsmedelsproduktion på detta område.


Livsmedelskedjan – 2020-talets nya tillväxtmotor i svensk ekonomi Mer information
Mer information

KSLA:s Kommitté för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion bjuder in till ett seminarium om möjligheterna och förutsättningarna för tillväxt i livsmedelskedjan med särskilt fokus på möjligheten i en ökad produktion av växtbaserat protein.

Hela livsmedelskedjan sysselsätter idag över 300 000 personer i 23 olika branscher runt om i Sverige. Näringen är en kärnsektor i svensk ekonomi och har potential att vara den innovativa tillväxtmotor under 2020-talet som visar vägen mot hållbar tillväxt. Men för att lyckas behöver vi utveckla moderna innovationssystem som bidrar till utveckling av nya värdekedjor. I detta seminarium har vi fokus på växtbaserade proteiner.


EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer behövs av jordbrukspolitiken och budgetprocess? Vilka är vinsterna för Sverige? Dessa frågor diskuteras vid webbinariet.

EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer…

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva måltidsdestinationer i hela Sverige.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet…

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika exempel på samarbeten och arbetssätt som lyfter frågan om vatten och vattenhushållning från fältet och stadsplanen till en landskapsnivå.

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur…

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i…