Livsmedelskedjan – 2020-talets nya tillväxtmotor i svensk ekonomi

Webinar

Intresset för växtbaserat har ökat starkt bland konsumenter under senare år. Det antas finnas en stor potential för en ökad svensk hållbar livsmedelsproduktion på detta område.


Livsmedelskedjan – 2020-talets nya tillväxtmotor i svensk ekonomi Mer information
Mer information

KSLA:s Kommitté för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion bjuder in till ett seminarium om möjligheterna och förutsättningarna för tillväxt i livsmedelskedjan med särskilt fokus på möjligheten i en ökad produktion av växtbaserat protein.

Hela livsmedelskedjan sysselsätter idag över 300 000 personer i 23 olika branscher runt om i Sverige. Näringen är en kärnsektor i svensk ekonomi och har potential att vara den innovativa tillväxtmotor under 2020-talet som visar vägen mot hållbar tillväxt. Men för att lyckas behöver vi utveckla moderna innovationssystem som bidrar till utveckling av nya värdekedjor. I detta seminarium har vi fokus på växtbaserade proteiner.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…