Livsmedelskedjan – 2020-talets nya tillväxtmotor i svensk ekonomi

Webinar

Intresset för växtbaserat har ökat starkt bland konsumenter under senare år. Det antas finnas en stor potential för en ökad svensk hållbar livsmedelsproduktion på detta område.


Livsmedelskedjan – 2020-talets nya tillväxtmotor i svensk ekonomi Mer information
Mer information

KSLA:s Kommitté för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion bjuder in till ett seminarium om möjligheterna och förutsättningarna för tillväxt i livsmedelskedjan med särskilt fokus på möjligheten i en ökad produktion av växtbaserat protein.

Hela livsmedelskedjan sysselsätter idag över 300 000 personer i 23 olika branscher runt om i Sverige. Näringen är en kärnsektor i svensk ekonomi och har potential att vara den innovativa tillväxtmotor under 2020-talet som visar vägen mot hållbar tillväxt. Men för att lyckas behöver vi utveckla moderna innovationssystem som bidrar till utveckling av nya värdekedjor. I detta seminarium har vi fokus på växtbaserade proteiner.