Privatträdgården som kulturarv

Hybridseminarium

En alldeles vanlig villaträdgård i utkanten av en alldeles vanlig svensk stad. Kan det finnas kulturvärden där? Ja, i våra privatträdgårdar finns fullt av spännande inslag som speglar tiden då de skapades. Olika tider och ideal har gett den privata villaträdgården vitt skilda uttryck. Om detta berättar landskapsarkitekt Åsa Wilke på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien fredag 17 mars.


Privatträdgården som kulturarv Mer information
Mer information

Finns det krattade grusgångar eller stigstenar av kalksten? Nyttig potatisodling eller färgkomponerad perennrabatt? Är grinden av trä med snickarglädje eller stram och grafisk och av smide? Det finns mycket att upptäcka då man börjar fundera.

Föreläsningen löper från sommarvillornas pyntade trädgårdar, över nationalromantik i villastaden och nyttoodling i egnahemsträdgården fram till funkisens välklippta gräsmatta och dagens trädgårdstrender. Här ges fakta och råd för dig som vill skapa en tidstypisk trädgård eller som bara vill veta mer.

Åsa Wilke är landskapsarkitekt och driver firman Wi landskap AB. Åsa har en specialkompetens inom kulturmiljö, park- och trädgårdshistoria och hon arbetar ofta med miljöer med höga kulturhistoriska värden. Hon gör historiska dokumentationer, skriver vårdplaner för historiska parker och tar fram utvecklingsförslag inför framtiden. Åsa är också ansvarig för utemiljön vid flera av Statens fastighetsverk anläggningar, bland andra för den kungliga slottsparken vid Strömsholms slott. År 2006 skrev Åsa boken ”Villaträdgårdens historia, ett 150-årigt perspektiv”. Boken kom att belönas med Ulla Molin-priset 2008.

Välkommen!


En global räddningsplan för biologisk mångfald

4/4: Torbjörn Ebenhard, en av EU:s förhandlare vid COP 15-mötet i Kanada, berättar om resultatet av förhandlingarna och arbetet framåt i KSLA:s nästa digitala lunchföredrag.

En global räddningsplan för biologisk mångfald

4/4: Torbjörn Ebenhard, en av EU:s förhandlare vid COP 15-mötet i Kanada,…

År 2033 – är skogsnäringen lösningen eller problemet?

20/4: Temat för seminariet är hållbarhet genom samarbete. Teknikens möjligheter och hur vi anpassar skogsnäringen till nya förutsättningar kommer att diskuteras.

År 2033 – är skogsnäringen lösningen eller problemet?

20/4: Temat för seminariet är hållbarhet genom samarbete. Teknikens möjligheter och hur…

Geopolitics and Energy – Opportunities and challenges for the green industries

25/4: In order to understand the world of today, it is important to have a geopolitical perspective. Welcome to a seminar on contemporary global politics!

Geopolitics and Energy – Opportunities and challenges for the green industries

25/4: In order to understand the world of today, it is important…

Mätning av skogens biologiska mångfald – varför, hur och vad händer?

19/4: Biologisk mångfald är grundläggande för upprätthållande av ekosystemtjänster och en förutsättning för vår välfärd. KSLA arrangerar därför ett hybridseminarium för att bidra till ökad kunskap inom området.

Mätning av skogens biologiska mångfald – varför, hur och vad händer?

19/4: Biologisk mångfald är grundläggande för upprätthållande av ekosystemtjänster och en förutsättning…