Restaurering och återplantering av mangrove i Nigerdeltat

Digitalt lunchföredrag

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vill med denna nya föreläsningsserie, korta digitala lunchföredrag, sprida kunskap, erfarenhet och inspiration som kan bidra till utvecklingen av en mer hållbar värld. Akademiledamöter kommer tillsammans med en eller två experter att på ett lättillgängligt sätt belysa vetenskap och praktisk erfarenhet i forskning och projekt från olika delar av världen.


Restaurering och återplantering av mangrove i Nigerdeltat Mer information
Mer information

Mangroveskogar är vanliga i tropikernas kustzoner där bottnen är täckt av sediment och där det finns tidvatten. Utbredningen av mangrove runt om på planeten har dock minskat kraftigt de senaste decennierna på grund av oljespill och andra föroreningar.

I Nigeria har arbetet med sanering och återplantering av mangrove pågått några år, cirka 800 hektar har hittills återplanterats med omkring 2 miljoner plantor (mangrove seedlings). Nu förbereds en mycket större insats där till att börja med cirka 10 000 hektar ska saneras och återplanteras – det första försöket i världen med riktigt storskalig återplantering av mangrove. Arbetet finansieras av den federala regeringen i Nigeria med FN:s miljöprogram UNEP som rådgivare.

Professor Olof Lindén, Linneuniversitetet och World Maritime University, som arbetar inom FN-systemet med frågor kring miljöskador på grund av olja, andra föroreningar och klimatförändringar, redogör för teknik och strategi för arbetet i Nigerdeltat samt orsaker till problemen med oljeföroreningarna och hur man kan undvika att de återkommer.

Samtalet leds av KSLA-ledamot Anders Wijkman.

Välkommen!


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…