Restaurering och återplantering av mangrove i Nigerdeltat

Digitalt lunchföredrag

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vill med denna nya föreläsningsserie, korta digitala lunchföredrag, sprida kunskap, erfarenhet och inspiration som kan bidra till utvecklingen av en mer hållbar värld. Akademiledamöter kommer tillsammans med en eller två experter att på ett lättillgängligt sätt belysa vetenskap och praktisk erfarenhet i forskning och projekt från olika delar av världen.


Restaurering och återplantering av mangrove i Nigerdeltat Mer information
Mer information

Mangroveskogar är vanliga i tropikernas kustzoner där bottnen är täckt av sediment och där det finns tidvatten. Utbredningen av mangrove runt om på planeten har dock minskat kraftigt de senaste decennierna på grund av oljespill och andra föroreningar.

I Nigeria har arbetet med sanering och återplantering av mangrove pågått några år, cirka 800 hektar har hittills återplanterats med omkring 2 miljoner plantor (mangrove seedlings). Nu förbereds en mycket större insats där till att börja med cirka 10 000 hektar ska saneras och återplanteras – det första försöket i världen med riktigt storskalig återplantering av mangrove. Arbetet finansieras av den federala regeringen i Nigeria med FN:s miljöprogram UNEP som rådgivare.

Professor Olof Lindén, Linneuniversitetet och World Maritime University, som arbetar inom FN-systemet med frågor kring miljöskador på grund av olja, andra föroreningar och klimatförändringar, redogör för teknik och strategi för arbetet i Nigerdeltat samt orsaker till problemen med oljeföroreningarna och hur man kan undvika att de återkommer.

Samtalet leds av KSLA-ledamot Anders Wijkman.

Välkommen!


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…