Restaurering och återplantering av mangrove i Nigerdeltat

Digitalt lunchföredrag

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vill med denna nya föreläsningsserie, korta digitala lunchföredrag, sprida kunskap, erfarenhet och inspiration som kan bidra till utvecklingen av en mer hållbar värld. Akademiledamöter kommer tillsammans med en eller två experter att på ett lättillgängligt sätt belysa vetenskap och praktisk erfarenhet i forskning och projekt från olika delar av världen.


Restaurering och återplantering av mangrove i Nigerdeltat Mer information
Mer information

Mangroveskogar är vanliga i tropikernas kustzoner där bottnen är täckt av sediment och där det finns tidvatten. Utbredningen av mangrove runt om på planeten har dock minskat kraftigt de senaste decennierna på grund av oljespill och andra föroreningar.

I Nigeria har arbetet med sanering och återplantering av mangrove pågått några år, cirka 800 hektar har hittills återplanterats med omkring 2 miljoner plantor (mangrove seedlings). Nu förbereds en mycket större insats där till att börja med cirka 10 000 hektar ska saneras och återplanteras – det första försöket i världen med riktigt storskalig återplantering av mangrove. Arbetet finansieras av den federala regeringen i Nigeria med FN:s miljöprogram UNEP som rådgivare.

Professor Olof Lindén, Linneuniversitetet och World Maritime University, som arbetar inom FN-systemet med frågor kring miljöskador på grund av olja, andra föroreningar och klimatförändringar, redogör för teknik och strategi för arbetet i Nigerdeltat samt orsaker till problemen med oljeföroreningarna och hur man kan undvika att de återkommer.

Samtalet leds av KSLA-ledamot Anders Wijkman.

Välkommen!


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…