Sanning och konsekvens – om nötkreatur, biologisk mångfald och klimat

Startar
24 oktober, 2019 10:00
Slutar
24 oktober, 2019 15:00
Kategori
Arrangör
KSLA, SLU och Landsbygdsnätverket
Plats
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon
08-5454 7700
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86

Google kartor

Till UR Samtidens inspelning av seminariet →

Filminspelning
Del 1

Del 2

Biologisk mångfald är en förutsättning för många viktiga ekosystemtjänster och för vårt liv på jorden. En stor artrikedom gör också naturen mindre sårbar vid klimatförändringar.

Debatten om nötkreatur och klimat har varit intensiv de senaste åren. Många har minskat sin konsumtion av nötkött för att minska sin klimatpåverkan. På senare tid har fokus även hamnat på utarmningen av biologisk mångfald. Många hotade arter är knutna till naturbetesmarkerna och det krävs en stor mängd betesdjur för att klara skötseln av alla arealer som behövs. Hur ska det här gå ihop?

Seminariet arrangeras i samarbete med Landsbygdsnätverket och SLU.

iCal Import + Google Calendar