Sverige och Finland tillsammans kring skogens framtida värde

Seminarium

Detta seminarium är startskottet för Tandem Forest Values som syftar till att varaktigt stärka och utveckla bilateral forskningssamverkan mellan aktörer i Finland och Sverige inom det skogliga och skogsindustriella området.


Sverige och Finland tillsammans kring skogens framtida värde

För att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum som självständig stat har Sverige överlämnat en gåva, där en del är en bilateral forskningssatsning inom skogsproduktion och skogsindustriell utveckling, benämnd Tandem Forest Values. Satsningen utgörs av 12 stycken tvååriga post doc-tjänster, där universitet eller forskningsinstitut i Finland och Sverige tillsammans formulerar forskningsansökningar och engagerar lämpliga disputerade forskare för projektet. Tandem Forest Values finansieras gemensamt av den svenska regeringen och de privata svenska forskningsstiftelserna Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelsen och Skogsindustrins forskningsstiftelse, samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Initiativtagaren till satsningen är Kulturfonden för Sverige och Finland, via sitt projektkontor Tandem.

Finland och Sverige är ledande skogsnationer i Europa och världen och skogsbruket och skogsindustrin utgör hörnstenar i ländernas ekonomier. Både Finland och Sverige arbetar ambitiöst med nationella skogsprogram där fokus ligger på den framväxande bioekonomin och ett fossilfritt samhälle, samt på att ytterligare utveckla skogssektorn i vid mening. Skogen spelar en avgörande roll i klimatarbetet och också för att uppnå flera av de andra hållbarhetsmålen.

Med ökade anspråk på skogen ökar också komplexiteten i avvägningarna hur skogsresursen bäst ska användas och vilka nya skogsindustriella produkter och processer som behöver utvecklas. Det i sig ökar behoven av tvärvetenskapliga kunskaper som stöder framväxten av ett brukande som bättre än i dag kan ta tillvara och värna de nordliga skogarnas alla ekosystemtjänster och som också stöder en skogsindustriell utveckling som kan möta framtida behov av nya produkter.

Seminariet den 26 oktober är startskottet för Tandem Forest Values som syftar till att varaktigt stärka och utveckla bilateral forskningssamverkan mellan aktörer i Finland och Sverige inom det skogliga och skogsindustriella området. Vi är glada att KSLA:s beskyddare H.M. Konung Carl XVI Gustaf kommer att närvara och öppna seminariet.

Seminariet kommer att tolkas mellan svenska och finska.

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…