The challenge of making science-based policy recommendation for a global food system

Seminar/Webinar

All forms of malnutrition lead to poorer health. Drought, flooding, fires and other consequences of a changed climate already affects people’s opportunities to lead good lives. Making global food production and consumption more sustainable is one determining factor in tackling these challenges. The food system is vitally important to our ability to attain the UN’s Sustainable Development Goals.


The challenge of making science-based policy recommendation for a global food system Mer information
Mer information

World hunger has been increasing for several years in a row, biodiversity is in crisis, shortages of fresh water are continuing, as is the depletion of the world’s soils, and the world’s natural resources are being consumed at an unsustainable rate.

Professor Jennifer Clapp, a newly elected international fellow to KSLA General section, is a Professor at the Global Food Security and Sustainability in the School of Environment, Resources and Sustainability (SERS) at the University of Waterloo, Ontario in Canada. Throughout her career, her research has focused on the global governance of problems that arise at the intersection of the global economy, the environment, and food security. Furthermore, Professor Clapp is the Vice Chair for the High Level Panel of Expert that provides scientific advice to the UN Committee for Food Security, CFS. The CFS uses a multi-stakeholder, inclusive approach to develop and endorse global food policy recommendations.

Arranged by The Academy General Section, the International Committee and the Research Committee.

A summary of this event, written by Charlee Salmelin, SIANI, is now available on the SIANI website: https://www.siani.se/news-story/increasing-legitimacy-in-global-food-policies-through-science/


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…