Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans

Boksamtal

Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans Mer information
Mer information

Bildning har varit ett centralt begrepp i det moderna framstegets tidevarv – en väg för den enskilda människan att lära och växa alltsedan 1700- talets upplysning. Bildningen gör att vi kan överskrida de begränsningar som ryms i nation, kön, religion, etniskt ursprung eller andra identiteter. Den har blivit än mer viktig i en tid när mörka skuggor drar över världen, när sanningen privatiseras och allt fler stängs inne i åsiktsburar. Vi har mer kunskap än någonsin men vi vet allt mindre tillsammans.

Välkommen till ett boksamtal på KSLA med professor Sverker Sörlin, som tillsammans med Åke Barklund samtalar om bland annat den roll en institution som Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien kan ha i förhållande till den utvidgade roll som Sverker Sörlin ger begreppet bildning.