Vår beredskap ska bli god – hur går det?

Akademisammankomst

Ett försämrat säkerhetsläge har aktualiserat behovet av att stärka Sveriges förmåga att fungera under en säkerhetspolitisk kris där det råder begränsad handel med omvärlden och som ett led i att stärka Sveriges civilförsvar tillsatte Regeringen en utredning om en ny livsmedelsberedskap. Under detta överläggningsämne följer vi upp hur långt vi kommit på vägen till en god beredskap och en robust livsmedelsförsörjning.


Vår beredskap ska bli god – hur går det? Mer information
Mer information

KSLA har under en serie seminarier sedan 2019 uppmärksammat återupp-byggnaden av Sveriges livsmedelsberedskap. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har accentuerat frågeställningen och i nuläget finns inga signaler om att konflikten håller på att stabiliseras. Mot den bakgrunden har Finland tidigare i år utökat sin livsmedelslagring genom sin beredskapsmyndighet.

I Sverige pågår flera utredningar för uppbyggnad av det civila försvaret inklusive livsmedelsberedskapen. Hur ser arbetet ut och vad är status i dessa processer? Sammankomstens syfte är att belysa staten och de olika svenska aktörernas pågående arbeta med att stärka livsmedelsberedskap tillsammans med en aktuell utblick mot Finland.

 

För ledamöter.


En global räddningsplan för biologisk mångfald

4/4: Torbjörn Ebenhard, en av EU:s förhandlare vid COP 15-mötet i Kanada, berättar om resultatet av förhandlingarna och arbetet framåt i KSLA:s nästa digitala lunchföredrag.

En global räddningsplan för biologisk mångfald

4/4: Torbjörn Ebenhard, en av EU:s förhandlare vid COP 15-mötet i Kanada,…

År 2033 – är skogsnäringen lösningen eller problemet?

20/4: Temat för seminariet är hållbarhet genom samarbete. Teknikens möjligheter och hur vi anpassar skogsnäringen till nya förutsättningar kommer att diskuteras.

År 2033 – är skogsnäringen lösningen eller problemet?

20/4: Temat för seminariet är hållbarhet genom samarbete. Teknikens möjligheter och hur…

Geopolitics and Energy – Opportunities and challenges for the green industries

25/4: In order to understand the world of today, it is important to have a geopolitical perspective. Welcome to a seminar on contemporary global politics!

Geopolitics and Energy – Opportunities and challenges for the green industries

25/4: In order to understand the world of today, it is important…

Mätning av skogens biologiska mångfald – varför, hur och vad händer?

19/4: Biologisk mångfald är grundläggande för upprätthållande av ekosystemtjänster och en förutsättning för vår välfärd. KSLA arrangerar därför ett hybridseminarium för att bidra till ökad kunskap inom området.

Mätning av skogens biologiska mångfald – varför, hur och vad händer?

19/4: Biologisk mångfald är grundläggande för upprätthållande av ekosystemtjänster och en förutsättning…