Vår beredskap ska bli god – hur går det?

Akademisammankomst

Ett försämrat säkerhetsläge har aktualiserat behovet av att stärka Sveriges förmåga att fungera under en säkerhetspolitisk kris där det råder begränsad handel med omvärlden och som ett led i att stärka Sveriges civilförsvar tillsatte Regeringen en utredning om en ny livsmedelsberedskap. Under detta överläggningsämne följer vi upp hur långt vi kommit på vägen till en god beredskap och en robust livsmedelsförsörjning.


Vår beredskap ska bli god – hur går det? Mer information
Mer information

KSLA har under en serie seminarier sedan 2019 uppmärksammat återupp-byggnaden av Sveriges livsmedelsberedskap. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har accentuerat frågeställningen och i nuläget finns inga signaler om att konflikten håller på att stabiliseras. Mot den bakgrunden har Finland tidigare i år utökat sin livsmedelslagring genom sin beredskapsmyndighet.

I Sverige pågår flera utredningar för uppbyggnad av det civila försvaret inklusive livsmedelsberedskapen. Hur ser arbetet ut och vad är status i dessa processer? Sammankomstens syfte är att belysa staten och de olika svenska aktörernas pågående arbeta med att stärka livsmedelsberedskap tillsammans med en aktuell utblick mot Finland.

 

För ledamöter och andra intresserade av ämnet.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…