Vem tar risken?

Webinar

Och vem ser möjligheter? Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot AMR och antibiotikaresistens?


Vem tar risken? Mer information
Mer information

Finansmarknadens aktörer ska beakta miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga aspekter i sina verksamheter. Hittills har fokus legat på klimatåtgärder. Men utvecklingen av antimikrobiell resistens, AMR, är ett växande hot mot en hållbar utveckling. Tveklöst behöver vi intensifiera arbetet mot ökad resistens och för en ansvarsfull användning av antibiotika. Kan finansmarknadens aktörer bidra i arbetet mot den ökande antimikrobiella resistensen genom till exempel investeringar och desinvesteringar, dvs. att aktivt avstå eller ta bort investeringar för att politiskt påverka något?

Webbinariet är en samverkan mellan ”Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel” och den av regeringen tillsatta ”Djurantibiotikautredningen”. Varmt välkomna till en angelägen diskussion!


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…