Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

Seminarium

Den svenska livsmedelssektorn har under kort tid påverkats av tre externa händelser; torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina. KSLA arrangerar nu ett expertseminarium kring följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.


Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina? Mer information
Mer information

Ukraina och Ryssland utgör tillsammans världens främsta livsmedelsaktörer genom omfattande export av vete, majs, raps och solrosolja samt insatsvaror till lantbruket genom handelsgödsel, drivmedel och naturgas. Sammantaget skapar Ukraina och Rysslands frånvaro från den globala livsmedelsmarknaden en energi- och livsmedelskris med svårigheter att finna råvaror och därmed kraftigt stigande livsmedelspriser som följd.

Hur parerar livsmedelskedjans aktörer den omedelbara krisen och hur skapas en växande och robust livsmedelskedja på längre sikt?

Seminariet kommer med hjälp av ledande experter och organisationer inom området att belysa hur den svenska livsmedelssektorn tar sig an den pågående livsmedelskrisen på både kort och lång sikt.

 


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…