Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

Seminarium

Den svenska livsmedelssektorn har under kort tid påverkats av tre externa händelser; torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina. KSLA arrangerar nu ett expertseminarium kring följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.


Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina? Mer information
Mer information

Ukraina och Ryssland utgör tillsammans världens främsta livsmedelsaktörer genom omfattande export av vete, majs, raps och solrosolja samt insatsvaror till lantbruket genom handelsgödsel, drivmedel och naturgas. Sammantaget skapar Ukraina och Rysslands frånvaro från den globala livsmedelsmarknaden en energi- och livsmedelskris med svårigheter att finna råvaror och därmed kraftigt stigande livsmedelspriser som följd.

Hur parerar livsmedelskedjans aktörer den omedelbara krisen och hur skapas en växande och robust livsmedelskedja på längre sikt?

Seminariet kommer med hjälp av ledande experter och organisationer inom området att belysa hur den svenska livsmedelssektorn tar sig an den pågående livsmedelskrisen på både kort och lång sikt.

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…