Hållbarhet – ett obekvämt samtal

Webinar

Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling – beskrivs ofta som den hittills mest ambitiösa globala utvecklingsplan som världens länder kunnat enas kring. I jakten på att framstå som hållbar genomsyrar de globala målen allt mer av vår vardag.


Hållbarhet – ett obekvämt samtal Mer information
Mer information

Vi som individer ställs återkommande inför frågan hur vi bidrar till den hållbara utvecklingen. Många unga funderar kring frågor som hur konsumerar jag, vad lägger jag på tallriken, hur transporterar jag mig, hur bor jag och vilka organisationer stöttar jag? Vad som anses hållbart och vägen dit är inte en självklarhet och flera av målen i Agenda 2030 står i konflikt med varandra.

Webbinariet kommer att innehålla korta presentationer från de inbjudna gästerna om deras förhållningssätt till hållbar utveckling och makten att påverka utifrån sina intressen och plattformar. Därefter följer ett samtal kring hur olika perspektiv på begreppet hållbarhet påverkar arbetet med att nå målen i Agenda 2030. Finns det en risk att begreppet hållbarhet polariseras eller är det istället en nödvändighet att komplexiteten lyfts? Vad ser deltagarna i webbinariet som minsta gemensamma nämnare och vad kan de enas kring?

Webbinariet arrangeras av KSLA:s ungdomsutskott tillsammans med BAHP-nämnden (bibliotek, arkiv och historiska projekt).

Länken skickas ut dagen före mötet till alla som anmält sig.

Välkommen!


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…