Hållbarhet – ett obekvämt samtal

Webinar

Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling – beskrivs ofta som den hittills mest ambitiösa globala utvecklingsplan som världens länder kunnat enas kring. I jakten på att framstå som hållbar genomsyrar de globala målen allt mer av vår vardag.


Hållbarhet – ett obekvämt samtal Mer information
Mer information

Vi som individer ställs återkommande inför frågan hur vi bidrar till den hållbara utvecklingen. Många unga funderar kring frågor som hur konsumerar jag, vad lägger jag på tallriken, hur transporterar jag mig, hur bor jag och vilka organisationer stöttar jag? Vad som anses hållbart och vägen dit är inte en självklarhet och flera av målen i Agenda 2030 står i konflikt med varandra.

Webbinariet kommer att innehålla korta presentationer från de inbjudna gästerna om deras förhållningssätt till hållbar utveckling och makten att påverka utifrån sina intressen och plattformar. Därefter följer ett samtal kring hur olika perspektiv på begreppet hållbarhet påverkar arbetet med att nå målen i Agenda 2030. Finns det en risk att begreppet hållbarhet polariseras eller är det istället en nödvändighet att komplexiteten lyfts? Vad ser deltagarna i webbinariet som minsta gemensamma nämnare och vad kan de enas kring?

Webbinariet arrangeras av KSLA:s ungdomsutskott tillsammans med BAHP-nämnden (bibliotek, arkiv och historiska projekt).

Länken skickas ut dagen före mötet till alla som anmält sig.

Välkommen!


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…