Akademisammankomst: Perspektiv på teknikutveckling för jordbruk, skog och trädgård – varför blev det så olika?

Akademisammankomst

Akademisammankomst: Perspektiv på teknikutveckling för jordbruk, skog och trädgård – varför blev det så olika? Mer information
Mer information

Endast akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Perspektiv på teknikutveckling för jordbruk, skog och trädgård – varför blev det så olika?

Gemensamt för alla delar av den gröna sektorn är behovet av en ändamålsenlig teknikutveckling. Men satt under luppen så är det tydligt att utvecklingen tagit sig helt olika uttryck i jord- och skogsbruk. Varför har det blivit så?

Sammankomsten utmynnar i en diskussion av frågor som:

  • Vilka skillnader i teknik ser vi idag, och hur kan de förklaras?
  • Hur ser de innovationssystem ut som försäkrar en framsynt teknikutveckling i jordbruk, skog och trädgård?
  • Hur utbildar man i teknik i de sektorsinriktade utbildningarna?
  • Hur kan tekniken användas på ett bra sätt utan att göra människan överflödig i produktionen?

För mer information och program se PDF-inbjudan