Antibiotika och AMR

Workshop

Sedan några år tillbaka samarbetar KSLA med Axfoundation i ”Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel”. Syftet är att genom det gemensamma arbetet bidra till ett framgångsrikt arbete mot antibiotikaresistens.

Endast för akademiens ledamöter


Antibiotika och AMR Mer information
Mer information

I KSLA finns många ledamöter med stor kompetens och kunskap inområdet antibiotika och AMR i animalieproduktionen. I omedelbar anslutning till seminariet ”Drivers for Change”, som hålls på förmiddagen den 5 december, arrangerar vi en intern workshop vars ändamål är att identifiera de frågor och delområden där KSLA kan bidra bäst och som därför bör aktualiseras i plattformsarbetet.

Vi hoppas att flera av er har möjlighet att delta i denna framåtsyftande workshop – vi vill veta vad ni tycker att vi ska arbeta vidare med inom ramen för plattformssamarbetet! Vilka frågor kring antibiotika och AMR behöver diskuteras och lyftas i samarbetet? Hur gör vi det på bästa sätt?

Mer om vad KSLA gör på området.

Den 5 december kl 10–13 anordnar plattformen på KSLA seminariet ”Drivers for Change – Efforts to decrease inappropriate use of antibiotics in animal production”. Seminariet kommer att ge en överblick över läget i ett internationellt perspektiv med konkreta exempel från arbetet i Thailand och från svenska importörer.


Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer, KSLA organizes a reception with mingling and panel discussions for Fellows of the Academy.

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer,…