Vad innebär EU:s lagstiftning om skogsövervakning och skoglig planering i Sverige?

Seminarium

Ett lagförslag om skogsövervakning och skoglig planering presenterades av EU-kommissionen i slutet av 2023. Lagförslaget rymmer en hel del vägvalsmöjligheter för medlemsländerna. Därefter vidtar den formella beslutsprocessen i Europaparlamentet och ministerrådet, samt implementeringen i medlemsländerna.


Vad innebär EU:s lagstiftning om skogsövervakning och skoglig planering i Sverige? Mer information
Mer information

Med anledning av detta bjuder KSLA och SLU in till detta seminarium för att presentera lagförslaget, läget i förhandlingarna, samt diskutera på vilket vis verksamhet som föreskrivs kan samordnas med pågående skogsövervakning och planering i Sverige, samt i övriga länder inom unionen.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…