Dialog inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem

Webinar

Dagens produktion och konsumtion av livsmedel påverkar både klimat och miljö och bidrar i många fall även till felnäring och ohälsa. Livsmedelssystemen behöver därför transformeras så att maten vi äter framställs och konsumeras på ett hållbart sätt ur alla tre hållbarhetsdimensionerna.

Med anledning av FN:s toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS) arrangerar Regeringskansliet, i samarbete med KSLA och SIANI, en heldag om framtidens livsmedelssystem i Sverige den 25 januari 2021.

Förmiddagsdelen med inspirationsföreläsningar är öppen för alla. Eftermiddagens workshop endast för särskilt inbjudna.


Dialog inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem Mer information
Mer information

Livsmedelssystemets betydelse för möjligheterna att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 har allt mer kommit i fokus. FN:s generalsekreterare António Guterres har därför tagit initiativ till ett toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS).

Samtliga medlemsländer har uppmanats att arrangera nationella dialogmöten om hållbara livsmedelssystem (Food Systems Summit Dialogues) som en förberedelse inför toppmötet.

Regeringskansliet arrangerar, i samarbete med KSLA och SIANI, en heldag i två delar, inspirationsföreläsningar på förmiddagen och en workshop för särskilt inbjudna efter lunch, om framtidens livsmedelssystem i Sverige den 25 januari 2021.

Globalt produceras tillräckligt med livsmedel. Samtidigt påverkar dagens produktion och konsumtion av livsmedel både klimat och miljö och bidrar även i många fall till felnäring och ohälsa. Livsmedelssystemen behöver därför transformeras så att maten vi äter framställs och konsumeras på ett hållbart sätt ur alla tre hållbarhetsdimensionerna. Detta är inte en lätt uppgift – vad är egentligen ett livsmedelssystem och hur ska man åstadkomma en sådan systematisk förändring? Hur ser förutsättningarna ut i Sverige och vilka förändringar behöver vi göra för att säkerställa ett livsmedelssystem som ger näringsriktig mat, ger producenterna tillräckligt betalt, förbättrar hälsan, skyddar miljön och bidrar till ett förbättrat klimat – både i Sverige och i världen?


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…