Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

Rundabordsmöte

Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Det finns samtidigt många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. KSLA:s kommitté för mark- och vattenanvändning arrangerar nu ett rundabordssamtal inför ett planerat seminarium i frågan.

För särskilt inbjudna.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid Mer information
Mer information

Konflikter gällande användning av mark och vatten är vanliga. Klimatet är också en faktor som har stor inverkan på renskötselns användning av markerna. En särskild utmaning är den bristfälliga kunskapen om renskötseln och dess förutsättningar i det omgivande samhället.

Syftet med rundabordssamtalet är att identifiera frågor som är särskilt angelägna för renskötselns framtid i relation till användningen av mark och vatten. Mer specifikt är avsikten att hitta ämnen där kunskapen behöver öka inom det omgivande samhället, och som passar att ta upp och diskutera i ett större forum.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…