Fytoremediering – växternas möjlighet att lösa viktiga miljöproblem

Webinar

Fytoremediering är ett samlingsnamn för växters möjlighet att sanera förorenad mark, vatten och luft. Växterna tar upp, för bort och bryter ned föroreningar så att spridningen till omgivande vatten och ekosystem minskar.

 


Fytoremediering – växternas möjlighet att lösa viktiga miljöproblem Mer information
Mer information

Det har förekommit väsentlig forskning och praktiska tillämpningar inom detta område i Sverige och utomlands under ett par decennier. Resultatet av denna forskning kommer att diskuteras vid det här webbinariet.

Efter en bred introduktion till området följer ett tiotal presentationer av forskare och företag om projekt inom området som antingen är avslutade, pågår eller planeras. Webbinariet är huvudsakligen på svenska men den senare timmen är på engelska. Där beskrivs vad som händer på området inom EU. Välkommen till en spännande eftermiddag!

 

 


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…