Geopolitics and Energy – Opportunities and challenges for the green industries

Seminar/Webinar

To increase the understanding of contemporary global politics, it is important to have a geopolitical perspective. The geopolitical situation in Europe changed fundamentally when, on 24 February, 2022, Russia invaded Ukraine. Based on security and trade policy aspects, the effects on energy and climate policy, security of supply and the effects on Swedish agriculture and forestry sectors are discussed at this seminar.


Geopolitics and Energy – Opportunities and challenges for the green industries Mer information
Mer information

The framework for energy supply is global. The seminar begins with an overview of the geopolitical macro landscape and global developments. Energy supply, energy use and global economy are highlighted with an EU perspective on climate commitments, energy supply and security of supply. The overall picture also includes a security policy focus where the connection between energy and international relations and energy and conflicts, respectively, is highlighted.

The second part of the seminar highlights what this mean for Sweden and the forestry and agriculture sector? How does the global system affect Swedish energy system development? How can a Swedish strategy for the bioeconomy contribute and what lessons can we learn from Finland’s strategy for security of supply? Welcome!


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…