Hur ska viltet förvaltas?

Seminarium/webbinarium

Utmaningar för framtidens viltförvaltning är temat för Viltförvaltningskommitténs seminarium. Utmaningarna kommer att belysas och lösningarna för framtidens viltförvaltning kommer att diskuteras.


Hur ska viltet förvaltas? Mer information
Mer information

Det sägs att vi aldrig haft så talrika populationer av klövvilt, gäss och andra betande fåglar, men även stora rovdjur. Givetvis är det för många glädjande att arter som tidigare har varit sällsynta ökar i antal, men när populationerna blir nog stora kan de också skapa problem och hamna i konflikt med skogs-, jordbruk och rennäring.  En stor utmaning är därför att kunna styra eller begränsa populationsutvecklingen, för att bättre hantera olika målkonflikter.

KSLA:s Viltförvaltningskommitté har under tre års tid – tillsammans med en rad berörda aktörer – identifierat viltförvaltningens utmaningar, men även diskuterat vad som behöver förändras för att vi ska kunna styra effektivare. Under seminariet presenterar vi resultaten och diskuterar lösningar tillsammans med politiker, myndigheter och intresseorganisationer. Välkommen!


Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer, KSLA organizes a reception with mingling and panel discussions for Fellows of the Academy.

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer,…