Implementering av EU:s lagstiftning om skogsövervakning och långsiktig planering i Sverige

Hybridseminarium

I den skogsstrategi som antogs av EU 2020 angavs att ny lagstiftning för unionen ska utarbetas för skogsövervakning och långsiktig skoglig planering.

Uppskjutet: Eftersom lagstiftningen är försenad skjuts seminariet fram. Ny dag meddelas så snart den är bestämd.


Implementering av EU:s lagstiftning om skogsövervakning och långsiktig planering i Sverige Mer information
Mer information

Enligt planerna kommer ett lagstiftningsförslag att presenteras av kommissionen i juli 2023. Därefter vidtar den formella beslutsprocessen i Europaparlamentet och ministerrådet, samt implementeringen i medlemsländerna.

KSLA och SLU bjuder in till detta seminarium för att presentera lagförslaget, läget i förhandlingarna samt diskutera på vilket vis den nya lagstiftningen kan integreras i skogsövervakning och skoglig planering i Sverige, samt i unionen som helhet.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…