Landsbygd utan service = Sverige utan lantbruk?

Akademisammankomst

Landsbygd utan service = Sverige utan lantbruk? Mer information
Mer information
Se filminspelning från aktiviteten här!
Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna!

Landsbygd utan service = Sverige utan lantbruk?

Åtta av tio svenskar bor i tätort och Sverige är det land som urbaniseras snabbast av alla Europas länder. Sverige har färre innevånare per kvadratkilometer (17) än genomsnittet för EU (116). Men skillnaderna inom Sverige mellan de största tätortsområdena och glesbygden ökar snabbt. De som bor och verkar på landsbygden – liksom fritidsboende från storstäderna – får längre till affärer, vårdcentral och logistikcentra när infrastrukturen planeras för att 80 % av landets befolkning bor i tre eller fyra storstadscentra. Vad händer med den svenska landsbygdens aktiva brukare och djurhållare – och vad händer med Sverige som land – om ljuset slocknar i alltfler småorter, byar och gårdar och om transporterna från land till stad blir allt längre och dyrare?

På landsbygden produceras många nyttigheter också för städernas folk. Aktiva landsbygdsföretagare behöver verkstäder, affärer, post, tele- och andra kommunikationer men också vårdcentraler, dagis, skolor, äldreboende och kultur i sitt närområde. Dessa tjänster behövs för att svenskt jord- och skogsbruks olika näringsgrenar ska kunna konkurrera med importen, bidra till en hög självförsörjningsgrad, erbjuda närodlade livsmedel och fungera väl i en levande landsbygd.

Fyra föreläsare ger underlag för en diskussion om vad som händer på den svenska landsbygden och om KSLA ska agera: Professor Lars Westin vid Umeå universitet beskriver Sveriges regionala historia fram till idag; projektledare Agneta Kellgren och reporter Anna Burén vid Sveriges Radio, ger sin bild av olika regionala förutsättningarna för att bo och driva företag på landsbygden i Sverige och ledningskanslichef Maria Ek, Länsstyrelsen i Västmanland, ger exempel på hur regional utveckling kan planeras och stödjas.

 

Program

Moderator: Peter Sylwan, vetenskapsjournalist och akademiledamot

15.00 Samling, kaffe/te
15.30 Formell sammankomst
15.45 Överläggningsämne: Landsbygd utan service = Sverige utan landsbygd?Inledningar av:Professor Lars Westin vid Umeå universitet, som beskriver Sveriges regionala historia fram till idag samt diskuterar vad som kan påverka det framtida lokaliseringsmönstret.Anna Burén, reporter i Kluvet Land i P1 och projektledaren Agneta Kellgren berättar om tre års arbete med reportageserien Kluvet Land i P1 i Sveriges Radio, där människor fått berätta om sina villkor, sina drömmar och sin vanmakt. Berättelser som framför allt säger något om människors uppfinningsrikedom och styrka men också om ett samhälle som sviker och om frågor som kräver nya svar.Kluvet Land är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Radio Västerbotten och olika kanaler runt om i landet, bl a med Sveriges Radio Kronoberg och Sveriges Radio Malmö.Ledningskanslichef Maria Ek, Länsstyrelsen i Västmanland, ger med underlag från en landskapskaraktärsanalys för länet exempel på hur regional utveckling kan planeras och stödjas.
17.00 Bensträckare
17.10 Diskussion
18.00 Ärtsupé

 


Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer, KSLA organizes a reception with mingling and panel discussions for Fellows of the Academy.

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer,…