Landskapsforum 2016

Seminarium

Landskapsforum 2016 Mer information
Mer information
Se filminspelning:
7 april förmiddag
7 april eftermiddag
8 april förmiddag
8 april eftermiddag

Landskapsforum 2016

Samarbetsnätverk i landskapet – möjligheter och utmaningar

Landskapet är vår gemensamma resurs och vårt gemensamma ansvar. Landskapet erbjuder helhetsperspektiv där natur och kultur samverkar. Dessutom har landskapet en avgörande betydelse för människors välbefinnande och hälsa. De senaste decennierna har landskapet också förts fram som en god plattform för demokratiska processer och delaktighet – en arena för dialog och samarbete för att nå ett långsiktigt hållbart mångbruk av och i landskapet.

I Sverige finns många samarbetsnätverk i landskapet. Det handlar om projekt, liksom mer långsiktiga initiativ, som arbetar på olika geografiska nivåer och i olika samverkansformer. Modellskogar, biosfärområden, världsarv, fiskeområden och vattenråd är exempel på sådana levande och lovande lokala och regionala samarbetsnätverk. Det som förenar dem är att de är framtidsinriktade modellområden, det vill säga områden där människor tillsammans söker nya verktyg för att värna helheten.

På detta seminarium, som arrangeras av Landskapsnoden vid KSLA i samarbete med flera myndigheter, vill vi diskutera möjligheter och utmaningar när det gäller olika former av lokal och regional samverkan i landskapet. Hur organiserar sig dessa samarbetsnätverk? På vilken organisationsnivå fattas vilka beslut? Vilka modeller och strategier använder de för att nå sina mål? Och hur får dessa projekt och initiativ plats i övrig samhällsplanering?

Seminariets syfte är att göra lokala och regionala samarbetsnätverk kända, att dela kunskap och erfarenheter, och att bygga broar mellan olika aktörer. Seminariet riktar sig till alla intresserade, men särskilt till personer som är engagerade i lokala och regionala samarbetsnätverk i landskapet samt till politiker, forskare, representanter för nationella och regionala myndigheter, kommuner, företag och intresseorganisationer.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

Konferensen är dokumenterad i KSLAT nr 3-2016

som går att hämta ovan.

Vill du hämta en bläddringsbar version eller beställa skriften i tryck så klickar du här!

 

 


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…