Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen

Seminarium

Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen Mer information
Mer information

Sveriges mål är att vara klimatneutralt till 2045. Ett utvecklat och konkurrenskraftigt jordbruk är en av förutsättningarna för att nå målet.

Det finns ett stort samhällsengagemang för hållbarhet och för klimatfrågor i synnerhet. Med detta som utgångspunkt har IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) initierat projektet ”Vägval för klimatet” som syftar att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft. Resultatet ska kunna underlätta för beslutsfattarna att väga olika alternativ mot varandra. Projektet drivs genom fem olika delprojekt; Industrisystem, Transportsystem, Energisystem, Jordbrukssystem och Samhällssystem. Samtliga delprojekt presenteras i en rapport och via ett seminarium.

Nu är det dags att presentera den femte och sista delrapporten, den från Jordbrukssystem. Arbetsgruppen för jordbruk har skapats efter ett gemensamt initiativ från KSLA och IVA. Hela projektet kommer att sammanfattas i en syntes som beräknas vara klar i februari 2020.

Stefan Nyström, klimatchef på Naturvårdsverket, är moderator.

Hilda Runsten, miljöchef, LRF, Charlotta Szczepanowski, chef hållbarhet och kvalitet, Coop, Marie Gidlund, verksamhetschef på Sweden Food Arena, och Christel Cederberg, Chalmers är några som medverkar i panelerna på seminariet.

Även politiker kommer att reflektera utifrån sina perspektiv: Kristina Yngwe (C), Birger Lahti (V), Martin Kinnunen (SD), Joar Forssell (L), Patrik Engström (S) och Maria Gardefjäll (MP).

Läs delrapporten:
2019-10 IVA Vägval för klimatet Delrapport 5-G


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…