The challenge of making science-based policy recommendation for a global food system

Seminar/Webinar

All forms of malnutrition lead to poorer health. Drought, flooding, fires and other consequences of a changed climate already affects people’s opportunities to lead good lives. Making global food production and consumption more sustainable is one determining factor in tackling these challenges. The food system is vitally important to our ability to attain the UN’s Sustainable Development Goals.


The challenge of making science-based policy recommendation for a global food system Mer information
Mer information

World hunger has been increasing for several years in a row, biodiversity is in crisis, shortages of fresh water are continuing, as is the depletion of the world’s soils, and the world’s natural resources are being consumed at an unsustainable rate.

Professor Jennifer Clapp, a newly elected international fellow to KSLA General section, is a Professor at the Global Food Security and Sustainability in the School of Environment, Resources and Sustainability (SERS) at the University of Waterloo, Ontario in Canada. Throughout her career, her research has focused on the global governance of problems that arise at the intersection of the global economy, the environment, and food security. Furthermore, Professor Clapp is the Vice Chair for the High Level Panel of Expert that provides scientific advice to the UN Committee for Food Security, CFS. The CFS uses a multi-stakeholder, inclusive approach to develop and endorse global food policy recommendations.

Arranged by The Academy General Section, the International Committee and the Research Committee.

A summary of this event, written by Charlee Salmelin, SIANI, is now available on the SIANI website: https://www.siani.se/news-story/increasing-legitimacy-in-global-food-policies-through-science/


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…