Tio kungliga akademier i tid och rum – Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Seminarium

En föreläsningsserie som lyfter fram tio kungliga akademier som skapades för att ha ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive specialområden.


Tio kungliga akademier i tid och rum – Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Mer information
Mer information

Akademierna har sin betydelse i en tid som vår. Genom att vara icke vinstdrivande och oberoende från staten kan de slå vakt om det fria ordet och den fria forskningen. H.M. Konungen, som 2023 firar 50 år på tronen, är Högste beskyddare för ett flertal akademier och andra lärda samfund i Sverige.

Kungl. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, KVHAA, ansvarar för seriens föreläsning nummer 3.


Lördag 30 september kl. 13–14 i Konstakademiens Hörsal. Begränsat antal platser. Ingen förhandsbokning utan först till kvarn gäller.

Preses Peter Gillgren berättar om Vitterhetsakademien i det akademiska landskapet, från de litterära pristävlingarna på 1700-talet till 2000-talets satsningar på bland annat trädgårds- och fotohistoria, klimat- och medeltidsforskning samt symposier, stipendier och – än idag – prisutdelningar.

vitterhetsakademien.se

Se kommande program (fylls på löpande).