Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

Seminarium

Den svenska livsmedelssektorn har under kort tid påverkats av tre externa händelser; torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina. KSLA arrangerar nu ett expertseminarium kring följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.


Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina? Mer information
Mer information

Ukraina och Ryssland utgör tillsammans världens främsta livsmedelsaktörer genom omfattande export av vete, majs, raps och solrosolja samt insatsvaror till lantbruket genom handelsgödsel, drivmedel och naturgas. Sammantaget skapar Ukraina och Rysslands frånvaro från den globala livsmedelsmarknaden en energi- och livsmedelskris med svårigheter att finna råvaror och därmed kraftigt stigande livsmedelspriser som följd.

Hur parerar livsmedelskedjans aktörer den omedelbara krisen och hur skapas en växande och robust livsmedelskedja på längre sikt?

Seminariet kommer med hjälp av ledande experter och organisationer inom området att belysa hur den svenska livsmedelssektorn tar sig an den pågående livsmedelskrisen på både kort och lång sikt.

 


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…