Vingslag över Haga – Känslosamheter

Seminarium

Vingslag över Haga – Känslosamheter Mer information
Mer information

Huvud2

Känslosamheter:

Om den sentimentala parken, salongen och operasalongen

Under 1700-talets sista årtionden pågår i Sverige, liksom i övriga Europa, en parallell förändring av det inre och det yttre. Känslan får ett allt friare spelrum. Den engelska parken tränger undan den franska parkstilen, och Gustav III låter Fredrik Magnus Piper anlägga engelska parker på Drottningholm och i Haga.

På Kungl. Operan gråter publiken utan hejd, vilket Kellgren berättar om i ett brev från 1781: ”Igår gret jag i 2 hela timmar på Operan, då Alceste för första gången spelades … Hela parterren snyftade och alla vackra ögon voro gömda bakom solfjädrar.”

Samtidigt förändras också musicerandet därhemma i salongen när cembalon ersätts av hammarklaveret, med dess ökade möjligheter till känslomättning och tonsättarnas svar därpå. Det är en omstämning av alla tre nämnda rum som pågår: en ny mentalitet tonar fram, en sentimentalitet.

Erik Wallrup, fil. dr, författare, forskningssekreterare och ledamot av Kungl. Musikaliska akademien

Pianist: Magnus Svensson

 

Vingslag över Haga

En föreläsningsserie i samarbete mellan sex akademier och Kommittén för Gustavianska Parken.

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden.

Serien inleder ett akademiöverskridande samarbete med avsikt att reflektera över företeelser utifrån akademiernas skilda perspektiv.

Medverkande är representanter för Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vetenskapsakademien (1739), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Svenska Akademien (1786) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811).

Föreläsningarna hålls kl 15.00 i Konstakademiens hörsal Fredsgatan 12, Stockholm.

Därtill inbjuds till två promenader i Haga.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…