Skapa konto

→ Logga in här för att skapa konto och göra din ansökan!

Detta gäller för din ansökan

 • Krav på två underskrifter på ansökan: sökandens och chefs/handledares (om någon underskrift saknas kan ansökan betraktas som ofullständig och inte behandlas).
 • Projekttitel ska finnas med.
 • Kort sammanfattning av projektet ska finnas med.
 • Detaljerad projektbeskrivning eller konferensprogram kan bifogas som bilaga/-or.
 • CV och/eller intyg är inte obligatoriskt som bilaga.

Anders Walls Landsbygdsstipendium har ett separat förfarande. 

Svar på några vanliga frågor:

 • Skicka en ansökan per resa/projekt/publiceringsbidrag – inte en ansökan per stiftelse.
 • Du kan välja upp till tre stiftelser som verkar ha relevant område för den resa/projekt du söker medel för (gäller 15 september-utlysningen). Du måste inte välja tre stiftelser, det går bra att välja en stiftelse eller två.
 • Huvudsökande skriver sin CV och ev. publikationslista i själva ansökan, inte som ett separat dokument.
 • Medsökandes/projektmedlemmars CV är inte obligatoriskt.
 • En kort sammanfattad beskrivning av resan/projektet ska skrivas i ansökan (begränsat utrymme). Detaljerad beskrivning bifogas som bilaga.
 • Bilagor ska vara i PDF-format och maximal storlek är 2 MB.
 • Ansökan ska finnas i systemet senast kl. 17.00 den angivna sista ansökningsdagen. Systemet stängs automatiskt vid den tidpunkten. Du kan inte ändra eller komplettera efter det att du elektroniskt skickat din ansökan.
 • Skicka påskriven ansökan på papper senast  inom en vecka per vanlig post till akademien.
 • Besked om beslut meddelas vecka 51 eller den särskilda tidpunkt som anges i resp utlysning.

 

Frågor gällande anslag: Keiko Blesserholt: keiko.blesserholt@ksla.se

OBS! Akademiens kansli är inte bemannat under helger. Infaller sista ansökningsdag under helgen måste du ställa dina frågor senast under arbetsveckan före.