SOLMED RSS

Skriftserien Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) ska främja skogs- och lantbrukshistorisk forskning, gärna tvärvetenskaplig, inom olika discipliner och på olika nivåer. SOLMED består av bibliografier, kommenterade handskrifter, omtryck av gamla småtryck och/eller delar av större arbeten, forskaruppsatser m m.
ANH/BAHP har givit ut SOLMED sedan 1992.

Traktorer, mjölkmaskiner, hästräfsor, motorsågar och Statens maskinprovningar – SOLMED nr 56

Maskin- och redskapsprovningarnas betydelse för Sveriges jordbruks- och skogsbrukstekniska utveckling 1896–1996 Den moderna officiella provningen av maskiner och redskap för … Läs mer

Mitt emellan virkesintressen – SOLMED nr 55

Virkesmätningens historia i Sverige Virkesmätning är en verksamhet med avgörande betydelse för att virkesmarknad och virkesförsörjning ska fungera effektivt. Trots … Läs mer

Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 – SOLMED nr 53

Jordbruket och skogsbruket genomgick under 1900-talet en dramatisk omvandling. I 27 artiklar presenteras denna omvandlings historia, en historia som bland annat innebar … Läs mer

Agriculture and forestry in Sweden since 1900

Geographical and historical studies Agriculture and forestry were dramatically transformed in the 20th century. In this anthology, eminent researchers present … Läs mer

De areella näringarnas välgörare – SOLMED nr 52

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och dess donatorer. Detta är berättelsen om 42 donatorer och deras donationer till Kungl. Skogs- och … Läs mer

Börje Hanssen Åter till Österlen – en tidig mikrohistoria

I den vetenskapliga världen är Börje Hanssen (1917–1979) idag i stort sett bara ett namn. Men hans namn förknippas med … Läs mer

Svenskt skogslexikon

upstäldt av Axel Cnattingius Detta skogslexikon, ursprungligen utgivet 1894 och då ”uppstäldt af Axel Cnattingius” utges här på nytt som … Läs mer

Försök til et Swenskt Skogs- och Jagt-lexicon – SOLMED nr 49

Av Magnus Henric Brummer. Nyutgivning av Sveriges första skogs- och jaktlexikon från 1789 med uppslagsord från Adel till Öwer-Jägmästare. Det … Läs mer

Svensk mosskultur – SOLMED nr 41

Mosskultur blev ett sätt att öka produktionen av brödsäd och kreatursfoder under en tid då det var svårt att få fram tillräckligt med livsmedel. Antologin ger liv åt en numera nästan bortglömd agrar verksamhet. Boken är slutsåld, men finns att beställa som inskannad pdf, 150MB. Läs mer

Nycklar till kunskap

Om människans bruk av naturen. Bokens 30 uppsatser beskriver hur man kan arbeta med olika typer av källor för att … Läs mer