SOLMED RSS

Skriftserien Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) ska främja skogs- och lantbrukshistorisk forskning, gärna tvärvetenskaplig, inom olika discipliner och på olika nivåer. SOLMED består av bibliografier, kommenterade handskrifter, omtryck av gamla småtryck och/eller delar av större arbeten, forskaruppsatser m m.
ANH/BAHP har givit ut SOLMED sedan 1992.

Agrarhistoria på många sätt

28 studier om människan och jorden. Antologin, skriven av 31 författare med varierad vetenskaplig bakgrund, ökar vår kunskap om jorden, … Läs mer

Fårkonsulenter på 1700-talet

 Biografisk matrikel över eleverna vid Jonas Alströmers schäferskola på Höjentorp och i Alingsås 1736–64 Åren 1736–64 fanns på västgötska Höjentorp … Läs mer

Millefolium, rölika, näsegräs

Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition. I mitten av 1300-talet, när svenskan var på väg att bli skriftspråk och ersätta … Läs mer

Den svenska fårskötselns äldre historia

– några kapitel ur Ull och ylle av Sven T. Kjellberg. Den svenska fårskötselns historia har blivit behandlad i en … Läs mer

Columella. Tolv böcker om lantbruk

En tvåtusenårig lantbrukslära från romarriket. Översättning från latinet av Sten Hedberg. Samt Liv, lantbruk och livsmedel i Columellas värld. Tolv … Läs mer

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia

Landshövdingeberättelser, läromedel, tävlingsskrifter, reseberättelser och andra skrifter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv med Plansch- och kartmaterial i Kungl. Skogs- … Läs mer

Kartlagt land

Antologi med varierande infallsvinklar på de svenska kartornas tillkomst, innehåll och historia, som bidrar till att öka förståelsen för såväl dagens landskap som det historiska. Boken är slutsåld. Läs mer

Från Pier de’Crescenzi till Albrecht Thaer

Om några märkvärdigheter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens biblioteks äldre boksamling. En bokhistorisk upptäcktsfärd där vi stiftar bekantskap med ett … Läs mer

Bondesamhällets omvandling i Nordvästskåne – SOLMED nr 37

Mats Gustafssons bok behandlar de stora agrara omvälvningarna under 1700- och 1800-talen, som kom att helt förändra livsvillkoren på Bjärehalvön – skiftena av jord, införande av nya odlingssystem, förädling av växter och djurraser, större ekonomibyggnader, fabrikstillverkade redskap etc. Omvandlingsprocessen sätts i ett större sammanhang som visar hur stora skeenden i omvärlden också påverkar utvecklingen lokalt, både befolkningens levnadsvillkor och kulturlandskapets utseende. Läs mer

Veterinärinrättningen i Stockholm 1821–1880

Där idag några av Stockholms mest fashionabla Östermalmskvarter nu ligger, fanns under en stor del av 1800-talet en skola för … Läs mer