Övriga artiklar


Biblioteket

På grund av att originalen ibland har varit av dålig tryckkvalitet så kan vissa artiklar ge lite sämre kvalitet vid utskrift.

Buchbesprechungen, Tribus, nr 21, 1972, s 287-288.
Das Wurzelstechen, Sudhoffs Archiv, Band 67, Heft 2, 1983, s 199-209.
Der Bumerang – die erste ferngesteurte Waffe der Welt
Der Rohrkolben als neue Kulturpflanze, Wasser und Boden, nr 12, 1965, s 409-410.
Die volkstümlichen Iris-Namen, Der Staudengarten, nr 11, 1983, s 53-57.
Drei Kinderspiele mit Pflanzen in ihrer geographischen Verbreitung, Tidskrift för Nordisk Folkminnesforskning, vol. 29-30, 1973-1974, s 73-82.
Elfentanz und Hexenring, Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde, 1968, s 162-210.
Flora und Mineralien, Metallwirtschaft und Metallmarkt, s 1040-1041.
Holzschlag und Mondphasen – Aberglaube oder Volksweisheit, Bau- und möbelschreiner nr 11, 1970, s 102-103.
Indianische Veterinärmedizin, Tierärztliche Umschau, nr 11, 1970, s 552-558.
Kleiner Beitrag ein angelsächsischer Pflanzenname, Sudhoffs Archiv, Band 63, Heft 2, 1979, s 190-193.
Landwirtschaft mit Metallpflanzen
Lycoperdon und Bovista in der Volksmedizin, Pharmazeutische Zeitung, nr 30, 1971, s 1065-1070.
Orchideen als Aphrodisiaca, Sudhoffs Archiv, 21 no. 55, 1971, s 22-57.
Tripmadam, Sudhoffs Archiv, Band 70, Heft 2, 1986, s 235-238.
Wegerich als Wundheilmittel in der Volks- und Schulmedizin, Sudhoffs Archiv, Band 47, Heft 2, 1963, s 127-151.


Lönsamhet i odlingssystemet – hur ska man räkna?

16/5: Välkommen till en kunskapsintensiv eftermiddag, där vi belyser frågeställningar kring lönsamhet i odlingssystemet.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva…

Save-the-date: Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika…

Save-the-date: Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.