Kolflode-Sverige


Bibliotek

Kolflode-Sverige


KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

Kolflode-Sverige KSLA-podden 12: Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi vet…

Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022

Kolflode-Sverige The time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, is extended to Nov 8. Nominate prominent persons within the field of traditional…

KSLA:s yttrande över Artskyddsutredningens betänkande Skydd av arter

Kolflode-Sverige KSLA har yttrat sig över Artskyddsutredningens betänkande (SOU 2021:51) ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar”.

Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

Kolflode-Sverige 29 okt: Den biologiska mångfalden är hotad – men hur viktig är den? Välkommen till digitalt boksamtal på KSLA om årets viktigaste bok,…