Der Rohrkolben als neue Kulturpflanze

Vagn J Brøndegaard i Wasser und Boden, nr 12, 1965, s 409–410.


Ur inledningen:

Die Unkrautflora ist zur erneuten Untersuchung aufgenommen worden. Ihre Tausende von Arten werden systematisch durchgegangen, um möglichst einige herauszufinden, die genügend nützliche Eigenschaften haben, um einen planmäꞵigen Anbau zu rechtfertigen. So hat z. B. die amerikanische Versuchsstation Beltsville seit 1948 botanische Expeditionen nach Argentinien, Brasilien, Guatemala, Indien, Mexiko, der Türkei und Uruguay gesandt, die unter etwa 12 000 Wildarten einige gefunden haben, die der Industrie wertvolle Rohstoffe liefern könnten. Audi in der Sowjetunion wird auf diesem Gebiet groꞵe Arbeit geleistet.

 

Kaveldun som ny kulturväxt

Ogräsfloran genomgår omprövning. Tusentals arter undersöks systematiskt för att identifiera sådana som har tillräckligt användbara egenskaper för att motivera systematisk odling. Så har till exempel har den amerikanska forskningsstationen Beltsville skickat botaniska expeditioner till Argentina, Brasilien, Guatemala, Indien, Mexiko, Turkiet och Uruguay sedan 1948, och de har hittat några av de cirka 12 000 viltarter som kan ge värdefulla råvaror för industrin. Audi i Sovjetunionen utför mycket arbete inom detta område.


Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.