Förteckning över Carl Malmströms skrifter och artiklar m m

Förteckning över professor Carl Malmströms skrifter, artiklar m m om botanik, skogshistoria, torvmark och mycket annat.


Förteckning över hedersledamoten av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, förre professorn och föreståndaren för avdelningen för botanik och marklära vid Statens skogsforskningsinstitut m m, skogshistorikern och botanisten Carl Malmströms (1891–1971) skrifter, artiklar m m.

Carl Malmström, professor vid Skogsforskningsinstitutet och hedersledamot i KSLA, var en stor skogsman och ekolog med klart humanistiska förtecken.

På utomordentligt gedigen naturvetenskaplig grund – hans forskning reviderade fullständigt torvskogsmarkernas skötsel och hans skogshistoriska studier i flera landskap var banbrytande ekologi – var han en sann och sansad naturvårdare med öga för realiteter och därmed genom-slag.

Förteckningen upprättades av Eva Tullgren sedan akademiens bibliotek erhållit sex samlingsband med Carl Malmströms verk genom testamente av Hellen Améen-Malmström, bibliotekarie vid Skogshögskolan.


Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.