In English


In English

THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF AGRICULTURE AND FORESTRY

The task of The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry is, with the support of science and practical experience and in the interest of society, to promote agriculture and forestry and associated activities.

AN INDEPENDENT MEETING-PLACE FOR THE GREEN SECTOR!

The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA) is a meeting place for the green sector.

The Academy is a free and independent network organisation working with issues relating to agriculture, horticulture, food, forestry and forest products, fishing, hunting and aquaculture, the environment and natural resources, and with agricultural and forest history.

This has been the task of the Academy since its foundation in 1811.

These basic industries are important for our livelihood and well-being and will become even more so in the future, since these are the areas where the renewable resources for sustainable development can be created.

The Academy is an impartial organisation, economically independent of the authorities, business and interest groups. Its free and independent position in society and its good name create unique opportunities for meetings and constructive discussions.

The meetings and seminars of the Academy are important ways of achieving targets. By coming together for discussion of important questions it is possible to take initiatives on measures or activities that stimulate development.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång…