Nyutgivning Brøndegaards artiklar och bibliografi – enskilda artiklar för nedladdning


Nyutgivning Brøndegaards artiklar och bibliografi - enskilda artiklar för nedladdning

I samarbete med Centrum för Biologisk mångfald vid Sveriges Lantbruksuniversitet har KSLA publicerat Vagn J Brøndegaards vetenskapliga artiklar och bibliografi i två volymer Etnobotanik. Planter i skik og brug, i historien og folkmedicinen. Vagn J Brøndegaards biografi, bibliografi og artikler i udvalg på dansk (2015). Verkets redaktör är FarmD Håkan Tunon vid CBM.

Här kan artiklarna i böckerna laddas ned som enskilda filer.

Etnobotanik. Planter i skik og brug, i historien og folkmedicinen. Vagn J Brøndegaards biografi, bibliografi og artikler i udvalg på dansk Volym 1:

Bibliografi och register

Med Brøndegaard, KSLA och SLU i Linnés fotspår! av Lisa Sennerby Forsse

Ode till en dansk etnobotaniker. Redaktörens förord av Håkan Tunon

Ugræs findes ikke! Om etnobotanikeren og mennesket Vagn Brøndegaard av Gorm Rasmussen

Florafortællinger til nytte og fornøjelse – Vagn J. Brøndegaard av Henning Knudsen

Et fremadrettet og praktisk syn på etnobotanik i Nordiske hverdag av Soren Espersen

Studiet av bruket av naturen. Ur etnobiologins historia av Håkan Tunon

Vagn J. Brøndegaard av Bengt af Klintberg

Om Vagn Brøndegaards etnobiologiska publicering och upprättandet av hans bibliografi av Sigrid Ljunggren

Vagn J Brøndegaards etnobiologiska artiklar

Vad är etnobiologi?

Medicinalväxter

Guldblomme – Arnica montana (Compositae)
Græskar (Cucurbitaceae) – Semen Cucurbitaea
Ginseng (Araliaceae)
Hvidløg – Allium sativum (Liliaceae)
Hvidtjørn – Crataegus oxyacantha, C. monogyna (Pomaceae)
Klorofyll
Lavendel – Lavandula officinalis (Labiatae)
Løvetand, mælkebøtte – Taraxacum vulgare (Compositae)
Nælde – Urtica dioeca, U. urens (Urticaceae)
Pebermynte – Mentha piperita (Labiatae)
Pollen
Rosmarin – Rosmarinus officinalis (Labiatae)
Rødkløver – Trifolium pratense (Papilionaceae)
Røllike – Achillea millefolium (Compositae)
Saflor – Carthamus tinctoria (Compositae)
Salvie – Salvia officinalis (Labiatae)
Schizandra chinensis (Magnoliaceae)
Spansk peber, paprika – Fructus Capsici (Solanaceae)
Timian – Thymus serpyllum, T. vulgaris (Island: T. arcticus) Labiatae

Litteraturnøgle til 19 artikler om planter

Benved – en etnobotanisk monografi
Equisetaceerne
Herba Euphrasiae – Ögontröst, Eyebright, Brise-lunettes
Hjortespring
Hydrocotyle [Vandnavle]
Linnæa i folkemedicinen
Lycopodiaceerne i folke- og skolemedicinen
Mesterrod (Imperatoria ostruthium) som veterinærplante
Nymphaeaceerne i folkemedicinen
Parnassia palustris
Pebermynten som lægeplante – Mentha piperita (=Mentha aquatica x M. spicata)
Pors (Myrica gale) og finnmarkspost (Ledum palustre) som lægeplanter
Rølliken i nordisk folkemedicin
Sevenbom som abortivum
Vejbred (Plantago) som sårmiddel
Vibefedt (Pinguicula) i folkemedicinen

Volym 2 (SENARE VOLYMEN)
Folkmedicin och afrodisiaka

Artemisia i gynækologisk folkemedicin
Brunstbefordrende midler i ældre tid
Citrus-safternes anvendelse i skole- og folkemedicinen
Farmakognosiens orkidéer
Gær som lægemiddel
Gøgeurter som afrodisiaka
Harpiks som lægemiddel
Løvstikken – træk af en gammel dyrlægeplantes saga
Silphion – antikens forsvundne lægeplante
Støvbold – blindsopp – blodstilla
Træk af hundegalskabens historie
Vegetabilske kontraceptiva
Vegetabilske hårvækstmidler

Växter i seder och bruk

Alfedans og heksering
Birken som ”visdommens træ”
Botanikeren Emil Rostrup i Skårup (1858–1883)
Danske børnelege med blomster og andre plantedele
Planter som legetøj – I Norge og andre steder
Fanden i brombærrene
Gudernes svampe
Nordens palmer
Pesttjørne
Roelygten
Sagnet om Sambucus ebulus
Sankt Hansurt vi sanke
”Smørblomster” – Træk af mejeribrugets botaniske kulturhistorie
Spædbørn dopet med opium
Traditioner om fynske træer
Traditioner om træer
Troldsmør
Ønskeknude og lykkekrans

Växter till människans gagn och fördärv

Dansk ukrudt som indianske nytteplanter
Fannikeknop og manølyng
Farvel til en markblomst
Flora militaris
Flyvehavrens kSilphion – antikens forsvundne lægeplanteulturhistorie
Fynboen og boghveden
Hvad betyder brøndsel?
Katteurter – Nepeta, Teucrium, Valeriana, Actinidia
Klammerurt – et falsum
Kornarternes transmutation. En historisk orientering
Nordisk bomuld. Om førsøgene med indenlandske planters frøhår som textilmateriale
Nytteplanten marehalm
Onde urter. Traditioner om gul okseøje (Chrysanthemum segetum)
Pornografiske plantenavne
Primitiv løbe
Puktörne – Restharrow – Weiberkrieg. Pejorative Ononis-navne
Stinksvampen – Ikke for sarte næser og øjne
Tandbørsteplanter – Et kapitel af den primitive tandhygiejne
Ukrudt som nytteplanter – Eventyret om Askepot – overfort til planteverden

     

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång…