TFV I 2018


KSLA

Tandem Forest Values – granted projects

Applicants and titles of projects

Sustainable Forest management

Tuija Aronen, Luke, and Malin Elfstrand, SLU:
SOMAGENO – Potentials of combining somatic embryogenesis and genomic selection in Norway spruce

Åke Olson, SLU, and Juha Kaitera, Luke:
Production of healthy Norway spruce seeds: host specificity, pathogenicity and infection biology of T. areolata

Katri Kärkkäinen, Luke, and Harry Wu, SLU:
FutureGenes: Resilient future forests via genomics of adaptation to climate in natural forests and breeding populations

Gun Lidestav, SLU, and Teppo Hujala, University of Eastern Finland:
ValueConnect

New Products & Processes

Tapio Salmi, Åbo Akademi University, and Jyri-Pekka Mikkola, Umeå University:
Derivatisation of cellulose in novel switchable ionic liquid system

Emma Master, Aalto University, and Mats Sandgren, SLU:
Biocatalytic cascades for hemicellulose reassembly (BIOSEMBL)

Ilkka Kilpeläinen, University of Helsinki, and Lars Berglund, KTH:
Fusion Wood

Stefan Willför, Åbo Akademi University, and Lars Wågberg, KTH:
Renewing Biomedicine with Biopolymers: Engineering nanocellulose hydrogel scaffolds for delivery of bioactive cues in soft tissue engineering (BioforBio)

Martti Toivakka, Åbo Akademi University, and Fredrik Lundell, KTH:
SimNano – Numerical simulation of coating processes for nanocellulosic materials

Eero Kontturi, Aalto University, and Torbjörn Pettersson, KTH:
Strongly adsorbed polymer layers for modification of cellulose surfaces towards new functional materials (STRONGAD)

Kirsi Mikkonen, University of Helsinki, and Martin Lawoko, KTH:
Role of lignin Carbohydrate complexes as Key to stable emulsions (ROCK)

Kristiina Oksman, Luleå University of Technology, and Henrikki Liimatainen, University of Oulu:
Hierarchical 3D-structured nanocellulose aerogels and networks for use in biomedical applications

Aug 2018


KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi vet så…

Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022

The time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, is extended to Nov 8. Nominate prominent persons within the field of traditional small…

KSLA:s yttrande över Artskyddsutredningens betänkande Skydd av arter

KSLA har yttrat sig över Artskyddsutredningens betänkande (SOU 2021:51) ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar”.

Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

29 okt: Den biologiska mångfalden är hotad – men hur viktig är den? Välkommen till digitalt boksamtal på KSLA om årets viktigaste bok, ”Biologisk…