TFV I 2018


KSLA

Tandem Forest Values – granted projects

Applicants and titles of projects

Sustainable Forest management

Tuija Aronen, Luke, and Malin Elfstrand, SLU:
SOMAGENO – Potentials of combining somatic embryogenesis and genomic selection in Norway spruce

Åke Olson, SLU, and Juha Kaitera, Luke:
Production of healthy Norway spruce seeds: host specificity, pathogenicity and infection biology of T. areolata

Katri Kärkkäinen, Luke, and Harry Wu, SLU:
FutureGenes: Resilient future forests via genomics of adaptation to climate in natural forests and breeding populations

Gun Lidestav, SLU, and Teppo Hujala, University of Eastern Finland:
ValueConnect

New Products & Processes

Tapio Salmi, Åbo Akademi University, and Jyri-Pekka Mikkola, Umeå University:
Derivatisation of cellulose in novel switchable ionic liquid system

Emma Master, Aalto University, and Mats Sandgren, SLU:
Biocatalytic cascades for hemicellulose reassembly (BIOSEMBL)

Ilkka Kilpeläinen, University of Helsinki, and Lars Berglund, KTH:
Fusion Wood

Stefan Willför, Åbo Akademi University, and Lars Wågberg, KTH:
Renewing Biomedicine with Biopolymers: Engineering nanocellulose hydrogel scaffolds for delivery of bioactive cues in soft tissue engineering (BioforBio)

Martti Toivakka, Åbo Akademi University, and Fredrik Lundell, KTH:
SimNano – Numerical simulation of coating processes for nanocellulosic materials

Eero Kontturi, Aalto University, and Torbjörn Pettersson, KTH:
Strongly adsorbed polymer layers for modification of cellulose surfaces towards new functional materials (STRONGAD)

Kirsi Mikkonen, University of Helsinki, and Martin Lawoko, KTH:
Role of lignin Carbohydrate complexes as Key to stable emulsions (ROCK)

Kristiina Oksman, Luleå University of Technology, and Henrikki Liimatainen, University of Oulu:
Hierarchical 3D-structured nanocellulose aerogels and networks for use in biomedical applications

Aug 2018


Dags att nominera till Anders Walls Landsbygdsstipendium, 200 000 kr!

20/10: Unga entreprenörer, 20–35 år, som genom ny­skapande insatser bidrar till lands­bygdens utveckling, kan nomineras.

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA…