TFV I 2018


KSLA

Tandem Forest Values – granted projects

Applicants and titles of projects

Sustainable Forest management

Tuija Aronen, Luke, and Malin Elfstrand, SLU:
SOMAGENO – Potentials of combining somatic embryogenesis and genomic selection in Norway spruce

Åke Olson, SLU, and Juha Kaitera, Luke:
Production of healthy Norway spruce seeds: host specificity, pathogenicity and infection biology of T. areolata

Katri Kärkkäinen, Luke, and Harry Wu, SLU:
FutureGenes: Resilient future forests via genomics of adaptation to climate in natural forests and breeding populations

Gun Lidestav, SLU, and Teppo Hujala, University of Eastern Finland:
ValueConnect

New Products & Processes

Tapio Salmi, Åbo Akademi University, and Jyri-Pekka Mikkola, Umeå University:
Derivatisation of cellulose in novel switchable ionic liquid system

Emma Master, Aalto University, and Mats Sandgren, SLU:
Biocatalytic cascades for hemicellulose reassembly (BIOSEMBL)

Ilkka Kilpeläinen, University of Helsinki, and Lars Berglund, KTH:
Fusion Wood

Stefan Willför, Åbo Akademi University, and Lars Wågberg, KTH:
Renewing Biomedicine with Biopolymers: Engineering nanocellulose hydrogel scaffolds for delivery of bioactive cues in soft tissue engineering (BioforBio)

Martti Toivakka, Åbo Akademi University, and Fredrik Lundell, KTH:
SimNano – Numerical simulation of coating processes for nanocellulosic materials

Eero Kontturi, Aalto University, and Torbjörn Pettersson, KTH:
Strongly adsorbed polymer layers for modification of cellulose surfaces towards new functional materials (STRONGAD)

Kirsi Mikkonen, University of Helsinki, and Martin Lawoko, KTH:
Role of lignin Carbohydrate complexes as Key to stable emulsions (ROCK)

Kristiina Oksman, Luleå University of Technology, and Henrikki Liimatainen, University of Oulu:
Hierarchical 3D-structured nanocellulose aerogels and networks for use in biomedical applications

Aug 2018


Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.